Trụ sở chính khai thuế GTGT cho đơn vị hạch toán phụ thuộc

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn việc khai thuế GTGT đối với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đối với các tổng công ty mới tách ra (căn cứ các Thông tư 39/2014/TT- BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo báo cáo của Tập đoàn VNPT, thực hiện Quyết định 888/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu, VNPT đã tổ chức sắp xếp lại hoạt động kinh doanh theo mô hình mới, kể từ ngày 1/7/2015, với sự thành lập 3 tổng công ty gồm: VNPT- Net, VNPT- Vinaphone, VNPT- Media.

Các tổng công ty này và Công ty Viễn thông quốc tế (VNPT-I) có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc được cấp mã số thuế 13 số và tổ chức hoạt động kinh doanh theo từng dịch vụ, lĩnh vực riêng biệt, với lượng khách hàng và số lượng hóa đơn GTGT mỗi tháng sử dụng rất lớn.

Để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh, các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc 3 tổng công ty và Công ty VNPT-I sử dụng hóa đơn GTGT riêng.

Để phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh của Tập đoàn VNPT, Tổng cục Thuế hướng dẫn:

Trường hợp 3 tổng công ty VNPT-Net, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media và Công ty VNPT-I có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn với trụ sở chính, thì các đơn vị này thực hiện thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn riêng nhưng không có nhu cầu kê khai thuế GTGT riêng thì hàng tháng lập bảng kê số liệu hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra gửi trụ sở chính để tổng hợp, kê khai thuế GTGT. Trụ sở chính có trách nhiệm tổng hợp khai thuế GTGT chung cho cả đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn./.