Trung Quốc là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Việt Nam

PV.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2017.

Cơ cấu các thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 5 tháng năm 2017. Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cơ cấu các thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 5 tháng năm 2017. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 32,76 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc vươn lên là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam với 23,94 tỷ USD, tăng mạnh 45,2%. Thị trường Hoa Kỳ đánh mất vị trí thứ 2 cho Hàn Quốc và trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch 19,96 tỷ USD, tăng 12,9%; thị trường EU (28 nước) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch hai chiều là 19,66 tỷ USD, tăng 13,3%.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2017, 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam thì chỉ có 3 thị trường đạt thặng dư thương mại.

Trong đó, Hoa Kỳ là đối tác đem lại thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với 12,07 tỷ USD; tiếp theo là thị trường EU với với thặng dư 10,03 tỷ USD, thị trường Nhật Bản đạt được thặng dư nhỏ 152 triệu USD.