Trung tâm Hàn – ASEAN tổ chức điều tra về thị trường Việt Nam

PV.

Trung tâm Hàn – ASEAN (Tổng thư ký Kim Young-sun) phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam tổ chức chương trình hoạt động dành cho Đoàn điều tra thị trường và đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp điện tử Việt Nam tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7.

Đoàn điều tra thị trường và đầu tư lần này gồm khoảng hơn 20 thành viên là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện tử của Hàn Quốc. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, đoàn sẽ lắng nghe báo cáo tóm tắt thông tin đầu tư mới nhất về luật đầu tư và luật doanh nghiệp của Việt Nam mới được sửa đổi, áp dụng hiện nay và tìm kiếm cơ hội đầu tư với các doanh nghiệp địa phương trên lĩnh vực điện tử. Ngoài ra, Đoàn sẽ tới thăm các khu công nghiệp gần Hà Nội đặt tại Hà Nam và Hải Phòng để trực tiếp kiểm tra môi trường đầu tư tại Việt Nam và chia sẻ thông tin về cơ hội kinh doanh mới.

Việt Nam là đất nước có tình hình chính trị xã hội ổn định, hiện đang trên đà tăng trưởng kinh tế bền vững với tỉ lệ tăng trưởng GDP vào khoảng 5-6% trong 5 năm trở lại đây, là một địa điểm đầu tư hấp dẫn đang rất được quan tâm. Luật đầu tư – luật doanh nghiệp mới được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm nay quy định các doanh nghiệp có 49% vốn đầu tư nước ngoài cũng được xếp vào nhóm doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trong nước và gần đây, chính phủ Việt Nam đã sửa đổi luật cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản tại Việt Nam nên dự kiến đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Việc cử Đoàn điều tra thị trường và đầu tư lần này sang Việt Nam hy vọng sẽ đóng góp vào công cuộc tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước bằng cách tạo cơ hội đầu tư mới và củng cố mạng lưới kinh doanh giữa Hàn Quốc – Việt Nam, nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp Hàn Quốc về môi trường đầu tư của Việt Nam.