Trước ngày 30/9/2020, 100% doanh nghiệp tại TP. Hà Nội áp dụng hóa đơn điện tử

PV.

Đó là mục tiêu được Cục Thuế TP. Hà Nội đề ra và quyết tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Để đạt mục tiêu 100% doanh nghiệp trên địa bàn áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 30/9/2020, Cục Thuế TP. Hà Nội tích cực phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình triển khai.

Theo Cục Thuế Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 27 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, chất lượng kết nối cơ sở dữ liệu và tham gia phối hợp với Cục Thuế TP. Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử.

Thời gian qua, để đẩy nhanh tiến độ áp dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế đã phổ biến, hướng dẫn quy định chuẩn dữ liệu theo văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế.

Cục Thuế cũng đã trao đổi, giải đáp một số vướng mắc trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử. Việc giải đáp những vướng mắc này đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp các nhà cung cấp hóa đơn điện tử mở rộng đối tượng cung cấp, từ đó đẩy nhanh tiến độ áp dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng các nhà cung cấp trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử, hỗ trợ các nhà cung cấp sao lưu dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu theo chuẩn quy định của Tổng cục Thuế... để  đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.