Trường hợp phân bổ thuế TNDN được thực hiện thế nào?

PV.

Ngay sau khi nhận được Công văn số 308/CV/HSG/17-VP2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen về việc hướng dẫn lập giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước khi phân bổ thuế TNDN, Tổng cục Thuế có Công văn 3181/TCT-KK hướng dẫn cụ thể những nội dung cần giải đáp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về khai thuế TNDN:
Trường hợp DN có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp thuế TNDN, DN tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm nộp cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và cơ quan Thuế gồm:
DN tự xác định số thuế TNDN được tính nộp tại nơi có trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế TNDN để lập chứng từ nộp thuế TNDN cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen khi lập giấy nộp tiền vào NSNN thì thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Theo đó, mã số thuế được sử dụng để nộp thuế TNDN phân bổ cho các chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen là mã số thuế tại trụ sở chính (mã số thuế 10 số).
Tổng cục Thuế đề nghị các cơ quan thuế quản lý chi nhánh của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen thực hiện thống nhất theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 2126/TCT-KK ngày 09/06/2014 và điểm 1 Mục I Công văn số 1535/TCT-KK của Tổng cục Thuế.