Hải quan Quảng Ninh:

Truy thu gần 500 triệu đồng từ khai sai mã số, thuế suất hàng hóa

Theo baohaiquan.vn

Qua công tác kiểm tra sau thông quan, Hải quan Quảng Ninh vừa ban hành quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH dầu thực vật C., truy thu hơn 489 triệu đồng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Quảng Ninh. Nguồn: baohaiquan.vn
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Quảng Ninh. Nguồn: baohaiquan.vn

Qua kiểm tra, lực lượng Kiểm tra sau thông quan Hải quan Quảng Ninhđã phát hiện Công ty TNHH dầu thực vật C. có hành vi khai sai mã số hàng hóa, thuế suất dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Công ty TNHH dầu thực vật C. có địa chỉ tại Quảng Ninh, thường xuyên làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa qua Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh.

Để thực hiện được việc kiểm tra theo yêu cầu công tác, Chi cục kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Quảng Ninh đã bàn thảo và đưa ra nhiều phương án để tiếp cận DN.

Rút kinh nghiệm từ mỗi cuộc kiểm tra, lực lượng Hải quan kiên trì giải thích, thuyết phục để DN hiểu và chấp hành yêu cầu kiểm tra sau thông quan vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của DN.