Từ 01/4/2022, Vietcombank phát hành hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy

Đặng Thành

Thực hiện quy định của pháp luật về hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; với mong muốn mang đến cho khách hàng sự thuận tiện, dễ dàng trong việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, sử dụng hóa đơn; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, phát triển Xanh và Bền vững, Vietcombank áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) thay thế hóa đơn giấy từ ngày 01/4/2022.

Hóa đơn điện tử do Vietcombank phát hành được đăng ký sử dụng với các cơ quan thuế theo đúng các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử, có đầy đủ tính pháp lý và được cho phép sử dụng để thay thế hóa đơn giấy. 

Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp Quý khách hàng giao dịch với Vietcombank nhanh chóng, tra cứu hóa đơn thuận tiện mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cũng như đáp ứng nhu cầu tích hợp với các phần mềm kế toán quản lý hóa đơn đầu vào, kê khai thuế của khách hàng. 

Khi triển khai hóa đơn điện tử, Vietcombank sẽ dừng cung cấp hóa đơn giấy đến khách hàng và chuyển sang cung cấp hóa đơn dưới dạng dữ liệu điện tử theo các phương thức: Tra cứu, tải hóa đơn tại website https://einvoice.vietcombank.com.vn;  Nhận hóa đơn điện tử qua địa chỉ Email của khách hàng đã đăng ký với Vietcombank.

Ngoài ra, khách hàng (là tổ chức) có thể truy cập vào hệ thống hóa đơn điện tử của Vietcombank để tra cứu và nhận hóa đơn (Link tra cứu, tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được Vietcombank gửi tới Email của khách hàng).

Để việc nhận hóa đơn điện tử được thuận tiện, nhanh chóng và bảo mật, Vietcombank đề nghị khách hàng liên hệ các quầy giao dịch của Vietcombank để thực hiện đăng ký/cập nhật thông tin địa chỉ Email nhận hóa đơn điện tử.