Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ 1/1/2019, chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến

Theo: baohaiquan.vn

Đó là chỉ đạo của UBND TP.HCM đối với các đơn vị được phân công thực hiện các nội dung về cung cấp dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

 Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM. Ảnh: T.H
Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM. Ảnh: T.H
Theo Văn phòng UBND TP.HCM, UBND TP.HCM vừa giao các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện triển khai thực hiện các nội dung được phân công về cung cấp dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, đến ngày 1/1/2019, Kho bạc Nhà nước TP.HCM chỉ tiếp nhận các thủ tục hành chính, như: Đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản tại Kho bạc nhà nước và thay đổi mẫu dấu, chữ ký; kê khai và giao nhận hồ sơ kiểm soát chi; đăng ký rút tiền mặt với Kho bạc Nhà nước... qua hình thức dịch vụ công trực tuyến. 

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã giao Kho bạc nhà nước TP.HCM chủ trì triển khai các đề án: Hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước qua hệ thống các ngân hàng thương mại; triển khai việc phát triển và ứng dụng hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng mua hàng trong chi tiêu công của các đơn vị sử dụng ngân sách; triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước... tiến tới xây dựng Kho bạc Nhà nước TP.HCM trở thành Kho bạc nhà nước điện tử.

Theo ông Vũ Hoài Nam, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.HCM, đơn vị triển khai kế hoạch về tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là ngành nội chính, đẩy mạnh các giao dịch trực tuyến theo đúng lộ trình triển khai của Kho bạc nhà nước Việt Nam.

Kho bạc Nhà nước TP. HCM cũng đề ra mục tiêu kiểm soát chặt việc thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bac nhà nước thành phố như: Kiên quyết từ chối, thanh toán, chi trả các khoản chi không được phép chi bằng tiền mặt, các khoản thanh toán cá nhân bằng tiền mặt cho các đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện thanh toán qua tài khoản. 

Về việc thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020, Kho bạc Nhà nước TP.HCM tiếp tục ứng dụng thẻ tín dụng mua hàng phục vụ chi tiêu công, triển khai diện rộng thu thuế qua máy chấp nhận thẻ POS với ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, mở thêm nhiều tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố để đáp ứng nhu cầu nộp thuế của tổ chức, người dân, giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc.