Từ 15h ngày 16/10, giá xăng dầu cùng giảm nhẹ


Cụ thể xăng E5 giảm 310 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 271 đồng/lít, dầu diesel giảm 415 đồng/lít, dầu hỏa giảm 528 đồng/lít, dầu mazut giảm 2.103 đồng/kg.

Từ 15h ngày 16/10, giá xăng dầu cùng giảm nhẹ.
Từ 15h ngày 16/10, giá xăng dầu cùng giảm nhẹ.

Theo liên Bộ Tài chính-Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá 16/10 có biến động tăng giảm đan xen, nhưng xu hướng chung là giảm. Giá xăng RON 92 hiện tại là khoảng 68,784 USD/thùng, trong khi xăng RON 95 là 75,605 USD/thùng.

Tại kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính-Công Thương thực hiện giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON 95, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít và tăng mức trích lập Quỹ bình ổn đối với dầu mazut lên mức 900 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít/kg).

Như vậy, sau khi giảm giá, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 là 19.470 đồng/lít, xăng RON 95 là 20.795 đồng/lít, dầu diesel là 16.223 đồng/lít, dầu hỏa là 15.258 đồng/lít  và dầu mazut là 12.816 đồng/kg.

Để đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên Bộ quyết định giảm giá xăng, dầu từ 15h ngày 16/10 như đã nêu trên.  

Trong lần gần nhất, giá xăng dầu được điều chỉnh là ngày 1/10, liên Bộ Tài chính-Công Thương đã tăng giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể: Xăng RON 95 tăng 923 đồng/lít, xăng E5 666 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng 424-829 đồng một lít, kg tùy loại.