Từ ngày 1/1/2017, phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu ô tô là bao nhiêu?

PV.

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 235/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 199/2015/TT-BTC ngày 09/12/2015.

Từ ngày 1/1/2017, phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu ô tô con từ 7 chỗ ngồi nhập khẩu sử dụng nhiên liệu xăng là 16 triệu đồng/mẫu thử/lần.
Từ ngày 1/1/2017, phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu ô tô con từ 7 chỗ ngồi nhập khẩu sử dụng nhiên liệu xăng là 16 triệu đồng/mẫu thử/lần.

Theo đó, giá dịch vụ thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu sử dụng nhiên liệu xăng là 16 triệu đồng/mẫu thử/lần, đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen là 16,5 triệu đồng.

Thông tư này cũng quy định mức giá dịch vụ thử nghiệm khí thải tiêu chuẩn Euro 2 đối với mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có hai bánh khi dùng phép thử loại 1 là 18,5 triệu đồng/phép thử/lần, phép thử loại 2 là 700.000 đồng/phép thử/lần, phép thử bay hơi là 23,5 triệu đồng/phép thử/lần.

Đối với mô tô, xe máy và các loại xe tương tự có ba bánh khi dùng phép thử loại 1 là 19,4 triệu đồng/phép thử/lần, phép thử loại 2 là 700.000 đồng/phép thử/lần, phép thử bay hơi là 24,7 triệu đồng/phép thử/lần…

Giá dịch vụ thử nghiệm thực hiện theo quy định tại Biểu giá dịch vụ kèm theo Thông tư này. Giá dịch vụ quy định tại Thông tư này đã gồm thuế giá trị gia tăng.

Trong quá trình thử nghiệm, nếu phải dừng phép thử do nguyên nhân từ phía tổ chức, cá nhân đăng ký thử nghiệm thì tổ chức, cá nhân này phải thanh toán 50% mức giá của phép thử tương ứng.

Trường hợp xe ô tô đăng ký thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu theo phương pháp cân bằng cacbon hoặc đồng thời vừa đăng ký thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu theo phương pháp cân bằng cácbon vừa đăng ký thử nghiệm khí thải theo phép thử loại 1 thì chỉ phải nộp một lần giá dịch vụ bằng với mức giá thử nghiệm khí thải của phép thử loại 1 tương ứng với loại nhiên liệu sử dụng.

Đối với trường hợp phát sinh các chi phí cần thiết khi thử đặc tính động cơ và chi phí khác phát sinh trong quá trình thử nghiệm do tổ chức, cá nhân yêu cầu thử nghiệm chi trả theo thoả thuận với đơn vị thử nghiệm.

Khi thu tiền dịch vụ, cơ sở thử nghiệm sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản thay thế hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Cơ sở thử nghiệm có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ, nộp thuế đối với số tiền thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền còn lại sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.