Tuyên bố chung APEC 2017: Nhiều bước tiến mới trong hợp tác, hành động

PV.

Cùng với việc thống nhất ra Tuyên bố chung về 04 nội dung sáng kiến Việt Nam đề xuất tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Bộ trưởng Tài chính cũng đã có chung quan điểm và thống nhất một số vấn đề liên quan khác.

Ngoài việc thống nhất ra Tuyên bố chung về 04 nội dung sáng kiến Việt Nam đề xuất tại FMM 2017, các Bộ trưởng Tài chính cũng đã có chung quan điểm về một số vấn đề liên quan khác.
Ngoài việc thống nhất ra Tuyên bố chung về 04 nội dung sáng kiến Việt Nam đề xuất tại FMM 2017, các Bộ trưởng Tài chính cũng đã có chung quan điểm về một số vấn đề liên quan khác.

Theo đó, Tuyên bố chung khẳng định: Chúng tôi hoan nghênh những bước tiến mới trong việc triển khai sáng kiến Công nhận lẫn nhau về công ty quản lý quỹ Châu Á (ARFP) và khuyến khích các nền kinh tế thành viên cân nhắc tham gia Sáng kiến này để tăng cường hội nhập tài chính.

Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế thành viên đã tham gia điều chỉnh các chính sách trong nước phù hợp, nhằm triển khai có hiệu quả sáng kiến ARFP, đồng thời khuyến khích các nền kinh tế còn lại tham gia sáng kiến nhằm mục tiêu thúc đẩy hội nhập tài chính khu vực APEC.

Sự phối hợp và hợp tác tích cực giữa các quan chức kinh tế cao cấp (SOM) và các quan chức tài chính cao cấp (SFOM) trong năm nay, giúp thúc đẩy sự nhất quán trong các hoạt động của APEC và đảm bảo rằng hai tiến trình hỗ trợ chặt chẽ cho nhau. Do vậy, chúng tôi khuyến khích việc xây dựng Chương trình nghị sự Thúc đẩy bao trùm về Kinh tế, Tài chính và Xã hội. Chúng tôi đề nghị các quan chức tài chính cao cấp hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các quan chức cao cấp kinh tế để hoàn thiện Chương trình này.

Cùng với đó, Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế APEC hoan nghênh Kế hoạch hành động chung giữa các quan chức tài chính và quan chức Ủy ban kinh tế APEC trong năm nay và mong đợi tiếp tục phối hợp hơn nữa nhằm triển khai xây dựng Báo cáo Chính sách Kinh tế APEC 2018 về Cải cách cơ cấu và cơ sở hạ tầng. “Chúng tôi khuyến khích các quan chức tài chính tiếp tục phối hợp với Ủy ban kinh tế APEC triển khai các hoạt động chung trong năm 2018” – Tuyên bố chung nêu rõ.

Khuyến khích các nền kinh tế có quan tâm tiếp tục thảo luận để trao đổi về các thông lệ tốt và các giải pháp sáng tạo bền vững để tài trợ cho y tế, Tuyên bố cũng nêu bật: “Chúng tôi hoan nghênh các cuộc đối thoại giữa các quan chức tài chính của Diễn đàn Sáng kiến Khoa học Đời sống và Nhóm Công tác Y tế APEC để đánh giá các tác động về kinh tế và tài khóa do vấn đề bệnh dịch và già hóa trong các nền kinh tế APEC”.

Tại Tuyên bố này các Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự hỗ trợ từ Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, Ngân hàng thế giới và  Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính trong năm nay. Đồng thời, cảm ơn Việt Nam đã đăng cai tổ chức Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017. “Chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào Hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần thứ 25 tại Pa-pua Niu Ghi-nê vào tháng 10/2018” – Tuyên bố chung nhấn mạnh.