UBCKNN ra mắt Cuốn sổ tay hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày 11/1/2013, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC ra mắt Cuốn Hướng dẫn lập Báo cáo Phát triển bền vững dành cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Vũ Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế phát biểu tại buổi lễ
Ông Vũ Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế phát biểu tại buổi lễ
Đây là kết quả nỗ lực của một năm hợp tác giữa hai tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam trong việc công bố thông tin liên quan đến hiệu quả hoạt động môi trường-xã hội-quản trị của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, UBCKNN đã phối hợp với IFC cùng các chuyên gia của PWC thực hiện các khóa đào tạo và hội thảo về các khía cạnh liên quan đến công bố thông tin và báo cáo các vấn đề phát triển bền vững.

Khi nhắc đến tính bền vững của các tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán, hầu như chúng ta thường đề cập đến việc thông qua và thực hiện các nghĩa vụ đối với môi trường, các chính sách xã hội toàn diện và cơ cấu quản trị nhằm giảm thiểu rủi ro và biến động, đồng thời giúp củng cố những tác động có lợi trong dài hạn tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Những năm gần đây, nhiều tập đoàn tiên phong có trách nhiệm với các nhà đầu tư, Chính phủ và xã hội đã bắt đầu chú trọng vào các vấn đề đảm bảo tính bền vững trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng và các quyết định đầu tư của mình.

Báo cáo Phát triển bền vững là thông lệ đo đếm, công bố và chịu trách nhiệm trước các bên trong và ngoài tổ chức về các hoạt động của tổ chức nhằm hướng tới phát triển bền vững. Nhờ có việc báo cáo một cách minh bạch và có trách nhiệm, các tổ chức này có thể tăng cường lòng tin của các bên liên quan đối với tổ chức cũng như đối với kinh tế toàn cầu. Xu hướng ngày càng nhiều doanh nghiệp cung cấp báo cáo phát triển bền vững và lồng ghép các thông tin về môi trường, xã hội và quản trị vào báo cáo thường niên của doanh nghiệp là những minh chứng xác thực về mối tương quan giữa phát triển bền vững và hiệu quả hoạt động và mức lợi nhuận thu được của doanh nghiệp. Hơn nữa, các thông tin về môi trường, xã hội và quản trị ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, để các nhà đầu tư có thể tính đến các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị trong các quyết định đầu tư của mình, họ yêu cầu việc công bố thông tin của các doanh nghiệp phải toàn diện, thống nhất ở tất cả các thị trường và có độ tin cậy cao. Đáp ứng yêu cầu này, nhiều Chính phủ và sở giao dịch chứng khoán cũng như các liên minh các nhà đầu tư đang kêu gọi các nỗ lực cải thiện công bố thông tin của doanh nghiệp ở các nền kinh tế đang phát triển.
 
Đối với Việt Nam, Báo cáo về E&S và các hoạt động đảm bảo tính bền vững là một lĩnh vực còn rất mới mẻ. Trên thực tế, các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam chưa có đầy đủ các thông tin rõ ràng về E&S hoặc các hoạt động đảm bảo tính bền vững cho các nhà đầu tư. Nhận thức được tính cấp thiết đó, UBCKNN và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cùng với các chuyên gia tư vấn của công ty PwC toàn cầu đã hợp tác và xuất bản cuốn “Sổ tay hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững đối với doanh nghiệp Việt Nam”.

Cuốn sổ tay hướng dẫn lập báo cáo đưa ra qui trình và các tiêu chí cơ bản nhằm giúp các doanh nghiệp của Việt Nam có thể tự xây dựng Báo cáo phát triển bền vững cho doanh nghiệp mình. UBCKNN hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp niêm yết sử dụng cuốn Sổ tay hướng dẫn này để hiểu rõ cách thức đo lường, quản lý và công bố các tác động về môi trường và xã hội của doanh nghiệp mình. UBCKNN cho rằng đây là bước đi đầu tiên theo định hướng phát triển kinh doanh theo hướng bền vững, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán ngày một bền vững hơn thông qua việc nâng cao hiệu quả quản lý và quản trị rủi ro.
 
Tại buổi ra mắt Cuốn sổ tay, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Đầu tư Chứng khoán tổ chức bình chọn Báo cáo thường niên 201, đồng thời Ban tổ chức đã giới thiệu về Giải thưởng Báo cáo phát triển bền vững trong khuôn khổ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 2013. Tổ chức tài chính quốc tế IFC cùng với Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc ACCA sẽ đảm nhận toàn bộ các vấn đề chuyên môn về tiêu chí đánh giá và cử giám khảo trực tiếp thực hiện đánh giá đối với các nội dung liên quan đến các vấn đề về môi trường và xã hội được nêu tại Báo cáo thường niên của các doanh nghiệp niêm yết trên cả 2 Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.