Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 10

Việt Hoàng (T/h)

Chiều ngày 26/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành bế mạc phiên họp thứ 10 sau 6 ngày làm việc. Đây là phiên họp dài với nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Cho ý kiến về những quyết sách quan trọng

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 6 ngày làm việc thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về 16 nội dung, trong đó có 14 nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành 2 Nghị quyết theo thẩm quyền và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội định kỳ hàng tháng.

Phiên họp đã xem xét cho ý kiến 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.

Về các dự án luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần này gồm dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật, Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã tích cực phối hợp, theo dõi, đôn đốc, bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về từng dự án. Cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức. Tổng Thư ký Quốc hội kịp thời đôn đốc các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ để gửi đến đại biểu Quốc hội đúng quy định của pháp luật.

Về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; nhất trí cho phép kéo dài thời gian thực hiện toàn bộ Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023, đồng thời yêu cầu Chính phủ sớm xây dựng trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có các quy định về xử lý nợ xấu trong năm 2023.

Chuẩn bị kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng tốt nhất trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3

Đối với các nội dung dự kiến báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 tới đây, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, cơ quan xây dựng báo cáo và cơ quan thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 đã nỗ lực chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, làm rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm về bức tranh quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo tài chính nhà nước.

Bên cạnh đó, một số vấn đề cần nhấn mạnh, một số nội dung cần làm rõ, thống nhất số liệu giữa các cơ quan đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, đề nghị Chính phủ, cơ quan thẩm tra, Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp để hoàn thiện các báo cáo và dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 tới đây

Đối với Báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết giám sát để trình Quốc hội giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Đoàn giám sát nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện Báo cáo. Trong đó, báo cáo cần nêu bật được những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, đặc biệt là làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc và điểm nghẽn trong công tác quy hoạch hiện nay.

Đối với chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao trong năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề gồm:

Một là việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Hai là, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 21-25 và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ba là, việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bốn là, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng.

Trên cơ sở Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện giám sát 2 chuyên đề còn lại.

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình lập, triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian qua, các nguyên tắc lập dự kiến Chương trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời ban hành các Nghị quyết số 19 để bổ sung 2 nội dung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 tới.

Về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về công tác chuẩn bị, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đối với các nội dung đã được đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp, đề nghị các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỳ họp gửi đến đại biểu Quốc hội. Các cơ quan phối hợp chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền về chương trình và nội dung kỳ họp, trong đó, nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, các phương án, ưu điểm, hạn chế của từng phương án và thể hiện rõ chính kiến.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc xem xét thí điểm thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa là nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển và tầm nhìn đến năm 2045 là thành phố đáng sống, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm khu vực Châu Á, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng và an ninh đã được Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đề ra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự thảo Nghị quyết này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác thông tin truyền thông, công tác an ninh, trật tự và các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội đã cơ bản hoàn thành; đồng thời lưu ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ còn một phiên họp nữa trước khi diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thời gian gấp rút, các cơ quan cần khẩn trương để giải quyết những vấn đề còn lại đã dự kiến đưa vào chương trình.