"VAMC bán nợ qua đấu giá chủ yếu là hành động thăm dò"

Theo bizlive.vn

(Tài chính) VAMC bắt đầu thực hiện bán nợ qua đấu giá từ tháng 6. Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng việc đấu giá này chủ yếu nhằm thăm dò phản ứng của thị trường, giá, cũng những thay đổi cần thiết về mặt pháp lý hay quy định để đẩy nhanh tiến độ giải quyết nợ xấu.

Tổng số nợ xấu VAMC mua là 47.401 tỷ đồng. Nguồn: internet
Tổng số nợ xấu VAMC mua là 47.401 tỷ đồng. Nguồn: internet

Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) cho biết trong tháng 6 sẽ thực hiện đấu giá khoản nợ 390 tỷ đồng (18,6 triệu USD), chỉ tương đương gần 1% tổng số nợ xấu mà VAMC đã mua từ các tổ chức tín dụng. 

VCSC cho rằng việc đấu giá này chủ yếu nhằm thăm dò phản ứng của thị trường, giá, cũng như những thay đổi cần thiết về mặt pháp lý hay quy định để đẩy nhanh tiến độ giải quyết nợ xấu. 

Chuyên gia nhận định nhiều khả năng các bên tham gia đấu thầu là nhà đầu tư trong nước, do hiện tại nhà đầu tư nước ngoài vẫn gặp phải các trở ngại về pháp lý, trong đó có quyền sở hữu tài sản và cổ phần, cần được giải quyết trong thời gian sắp tới. 

Phần lớn nợ xấu VAMC mua lại được thế chấp bằng bất động sản, trong khi đó luật Nhà ở sửa đổi nới lỏng quy định về sở hữu bất động sản của nhà đầu tư nước ngoài đã được trình lên Quốc hội nhưng theo dự kiến phải đến tháng 11/2014 mới được thông qua.

Như vậy, với thông tin trong tháng này VAMC sẽ thực hiện đấu giá khoản nợ 390 tỷ đồng và ủy quyền cho một số tổ chức tín dụng xử lý khoảng 500 tỷ đồng nợ xấu thì số nợ xấu được bán và thu hồi nợ trong 6 tháng đầu năm của VAMC có thể tăng lên 1.500 tỷ đồng. 

Tính đến hết tháng 5/2014, VAMC đã tiến hành mua 6.075 tỷ đồng nợ gốc của 13 tổ chức tín dụng, nâng tổng số nợ xấu VAMC mua lên 47.401 tỷ đồng.