Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ tháng 4/2016

Theo mof.gov.vn

Chiều 5/5 tại Hà Nội, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016.

Bộ trưởng-Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành chủ trì phiên họp báo.
Bộ trưởng-Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành chủ trì phiên họp báo.

Cùng dự và chủ trì họp báo có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tham dự cuộc họp báo về phía Bộ Tài chính có Thứ trưởng Vũ Thị Mai.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng-Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thông tin kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016. Theo Bộ trưởng-Chủ nhiệm, đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên sau khi Chính phủ được kiện toàn với 21 thành viên mới.

Mở đầu cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết trong hai ngày 4-5/5, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 4/2016. Đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên sau khi Chính phủ được kiện toàn với 21 thành viên mới.

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngoài việc thảo luận về những vấn đề kinh tế-xã hội và những vấn đề quan trọng khác, phiên họp còn thảo luận về những định hướng, quan điểm lớn của Chính phủ về phương thức chỉ đạo điều hành thời gian tới.

Thứ nhất,về phương thức chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh những định hướng lớn trên cơ sở Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ. Cụ thể, trước hết là phải xây dựng một Chính phủ trong sạch, liêm chính, một Chính phủ hiệu quả, nói không với tham nhũng, nói không với tiêu cực, nói không với lãng phí, một Chính phủ làm gương cho xã hội về vấn đề nói đi đôi với làm.

Thứ hai, Chính phủ khẳng định phải tăng cường kỷ cương phép nước, chấn chỉnh tình trạng thực thi pháp luật không nghiêm, kỷ cương phép nước không nghiêm, đặc biệt trong khu vực hành chính công. Muốn như vậy, cần phát huy, bảo đảm quyền dân chủ của người dân, nhất là người yếu thế trong xã hội. Dân chủ và kỷ cương là hai vấn đề quan trọng có quan hệ mật thiết với nhau trong xã hội.

Thứ ba, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề Chính phủ phải chuyển từ phương thức quản lý theo mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ phục vụ, hướng tới doanh nghiệp và người dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của Chính phủ và chính quyền các cấp.

Thứ tư, phải phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng thị trường, những việc nào mà thị trường làm tốt thì để thị trường làm, Chính phủ tập trung lo xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách với sự tham gia sự đóng góp của người dân, hướng tới dần xóa bỏa cơ chế xin-cho. Chúng ta vẫn còn cơ chế xin-cho, Chính phủ quyết tâm hướng tới xóa bỏ cơ chế này.

Thứ năm, hết sức quan tâm vấn đề phân cấp; những gì bộ, ngành, địa phương làm tốt, thì Chính phủ phân cấp; không để các bộ, ngành, địa phương đẩy việc lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những việc bộ ngành, địa phương có thể làm tốt, gắn với vai trò người đứng đầu.

Thứ sáu, đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, các Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, nhất là trong việc tập trung tháo gỡ vướng mắc, rào cản; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương.

Các định hướng lớn này đều được các thành viên Chính phủ đồng lòng, nhất trí cao và thể hiện quyết tâm của Chính phủ vừa được kiện toàn.

Nội dung lớn thứ hai, Chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm.Chính phủ được kiện toàn mới được hơn 20 ngày trong điều kiện thuận lợi nhiều nhưng khó khăn, thách thức cũng rất lớn, như tình trạng hạn hán ở miền Trung, xâm nhập mặn ở ĐBSCL, mưa đá ở các tỉnh phía bắc và vừa qua là việc hải sản chết hàng loạt ở miền Trung, rồi lĩnh vực an toàn thực phẩm. Thủ tướng đã tập trung chỉ đạo xử lý các vấn đề này, gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn.

Chính phủ thống nhất nhận định trong những tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm và năm 2016, Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH năm 2016.

Chính phủ đánh giá trong 4 tháng, tình hình kinh tế vĩ mô về cơ bản ổn định. Trong phát triển kinh tế, khu vực dịch vụ vẫn giữ được đà phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng quý I cao hơn cùng kỳ năm trước. Đặc biệt thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có sự tăng trưởng rất tốt về số dự án và số vốn. Phát triển doanh nghiệp có bước chuyển biến mạnh mẽ nhờ tác động của việc thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Nếu chúng ta làm tốt việc thi hành hai luật này, sẽ tháo gỡ rất nhiều rào cản, giấy phép con, tạo hành lang pháp lý, tạo lòng tin của người dân và doanh nghiệp, từ đó tạo thu hút vốn đầu tư.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng đánh giá hết sức nghiêm túc, tình hình kinh tế-xã hội trong 4 tháng đầu năm vẫn giữa được ổn định vĩ mô, nhưng tình hình tăng trưởng có giảm so với cùng kỳ năm trước, nông nghiệp quý I tăng trưởng âm 1,23%, lạm phát 4 tháng đã tăng 1,33%. Cùng với đó là tình trạng biến đổi khí hậu như đã nói ở trên.

Kết luận về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: Mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức nhưng Chính phủkiên quyếtkhông điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu, phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,7%, kiểm soát tốt lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.Mục tiêu của Chính phủ là vừa bảo đảm được ổn định vĩ mô nhưng vẫn bảo đảm tốc độ tăng trưởng, hai mục tiêu này rất quan trọng.

Các thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm qua với bản lĩnh vững vàng để vượt qua thử thách với quyết tâm đổi mới, chủ động, năng động, sáng tạo hơn nữa, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, thực hiện các giải pháp trên tất cả lĩnh vực theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Nội dung thứ ba, Chính phủ bàn nhiều về những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.Chính phủ đã dành gần một buổi sáng để thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp. Về nội dung này, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương, đầu tuần tới, VPCP phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, hoàn thiện Nghị quyết, đặc biệt là tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp ngày 29/4, tập trung ra Nghị quyết để tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, trăn trở của doanh nghiệp. Mục tiêu quan trọng nhất trong lúc này, Thủ tướng khẳng định, là tạo niềm tin mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, cho người dân. Khi có niềm tin tốt thì sự tham gia của người dân, của doanh nghiệp sẽ tốt. Nghị quyết phải thể hiện rõ thông điệp của Chính phủ và Thủ tướng, là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Vấn đề môi trường đầu tư, thủ tục đầu tư, thủ tục hành chính, các cam kết của các địa phương với VCCI, vấn đề tạo đất sạch, xây dựng hạ tầng đồng bộ… cũng được các thành viên Chính phủ thảo luận. Đặc biệt là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết sau khi được ban hành, Nghị quyết ra nhưng có nơi triển khai quyết liệt, sáng tạo, trong khi nhiều nơi vẫn còn trì trệ. Việc cấp phép, thủ tục cho thuê đất… còn có những lời kêu ca phản ứng.

Tinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh là các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, như việc bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh của nhân dân, tạo niềm tin thị trường mạnh mẽ, phát huy tự do sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Phải trả lời đến nơi, đến chốn những kiến nghị của doanh nghiệp. Mọi ngành, mọi cấp phải xem lại có gây khó cho doanh nghiệp hay không? Đưa năm 2016 là năm khởi nghiệp doanh nghiệp của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tạo động lực để tăng số lượng doanh nghiệp.

Thứ tư, Chính phủ nghe Bộ trưởng TNMT báo cáo về hiện tượng cá chết tại một số vùng biển miền Trung.Ngày 22/4, báo chí có đăng cá chết ở miền Trung, tức thì Thủ tướng đã chỉ đạo ngay Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào hiện trường. Thủ tướng cũng trực tiếp chỉ đạo rất quyết liệt tìm nguyên nhân cá chết, giao các bộ, ngành đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân đánh bắt xa bờ, mua cá của bà con, hỗ trợ gạo… Tinh thần của Thủ tướng là không để người dân nào đói, không để người dân nào khát, ổn định sớm nhất công việc của người dân, để người dân sớm ra khơi…

Thứ năm, Chính phủ thảo luận về tình hình thiên tai,hạn hán, xâm nhập mặn. Quan điểm của Thủ tướng là phải có các giải pháp phù hợp tích cực để xử lý, như ngăn mặn, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để thích ứng.

Thứ sáu, đối với công tác thông tin truyền thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, giao các bộ, ngành, địa phương chủ động thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, cũng như tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và những vấn đề nóng được xã hội quan tâm. Cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, chính xác, chính thống để người dân, xã hội đánh giá không bị lệch lạc. Rất cảm ơn các cơ quan báo chí đã đưa tin kịp thời đến cho người dân và chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của các cơ quan báo chí trong thời gian tới để đưa thông tin đến người dân.

Ngoài ra,Bộ trưởng-Chủ nhiệm VPCP cũng cho biết Chính phủ cũng bàn một số nội dung liên quan đến việc trình phê chuẩn Hiệp định TPP.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng-Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành cũng đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về một số vấn đề liên quan đến việc thực thi pháp luật của cơ quan công quyền, tư pháp; vấn đề cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung; vấn đề môi trường đối với Công ty Formosa; sự cố trên đường dây 500 KV bị gãy đổ sau cơn lốc tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang;…