Vì sao doanh nghiệp phải kê khai mã ngành kinh doanh?

Theo Kim Hiền/kinhtevadubao.vn

Việc doanh nghiệp phải kê khai mã ngành kinh doanh nhằm mục đích phục vụ cho công tác thống kê, quản lý nhà nước, xây dựng chính sách vĩ mô và xây dựng các báo cáo về tình hình đầu tư kinh doanh.

Doanh nghiệp kê khai mã ngành kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là nhằm mục đích phục vụ cho công tác thống kê, quản lý nhà nước...Nguồn: Internet
Doanh nghiệp kê khai mã ngành kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là nhằm mục đích phục vụ cho công tác thống kê, quản lý nhà nước...Nguồn: Internet

Trước thắc mắc của doanh nghiệp về việc phải kê khai mã ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (trong khi Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép quyền được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm), TS. Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong thời gian sửa đổi Luật Doanh nghiệp, cũng như là Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, ngày 15/04/2010 và bây giờ là Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp, cũng đã có nhiều thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

Theo đó, doanh nghiệp kê khai mã ngành kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là nhằm mục đích phục vụ cho công tác thống kê, quản lý nhà nước, xây dựng chính sách vĩ mô và xây dựng các báo cáo về tình hình đầu tư kinh doanh.

Bởi, qua thống kê, cơ quan quản lý nhà nước có thông tin để cung cấp cho doanh nghiệp, đối tác, bạn hàng (của doanh nghiệp) về từng lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh, từ đó làm căn cứ quyết định hợp tác, đầu tư.

Trên thực tế, việc doanh nghiệp khai mã ngành, nghề theo Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (VSIC) (dựa trên hệ thống phân ngành quốc tế (ISIC)) không có nhiều vướng mắc, vì khi doanh nghiệp chọn 1 ngành nghề cấp 4, thì đã có mã ngành, nghề tương ứng trên Hệ thống VSIC.

“Bên cạnh đó, khi triển khai Nghị định số 78, để tránh sự gây khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như tránh tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc ghi mã ngành, nghề, chúng tôi đã quy định rất rõ là các phòng đăng ký kinh doanh phải có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp trong việc ghi ngành nghề kinh doanh, cũng như mã số này. Điều đó đạt được tới những cái chuẩn theo kinh nghiệm quốc tế”, TS. Trần Thị Hồng Minh cho biết.

Tuy nhiên, trong thời gian áp dụng, cơ quan đăng ký kinh doanh cũng nhận thấy rằng, còn một số phản hồi của doanh nghiệp liên quan đến mã ngành, nghề kinh doanh này. Vì vậy, cơ quan đăng ký kinh doanh có những chỉ đạo sát hơn với các phòng đăng ký kinh doanh để giúp doanh khai, ghi mã ngành nghề một cách nhanh chóng và chính xác.

TS. Trần Thị Hồng Minh nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có thêm các khảo sát về vấn đề này để có điều chỉnh phủ hợp trong Nghị định sửa đổi Nghị định số 78, sau đó là kiến nghị sửa đồi Luật Doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, nhất là trong khâu đăng ký kinh doanh” .