[Video] Đồng bằng Sông Cửu Long xây dựng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

PV

Đồng bằng Sông Cửu Long từng bước nâng cao năng suất và giá trị các mặt hàng nông sản trong giai đoạn cách mạng kỹ thuật số 4.0.