Việt Nam đã xuất siêu 2,7 tỷ USD trong năm 2017

Theo Lê Vân/kinhtevadubao.vn

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, tính chung năm 2017, cả nước đã xuất siêu 2,7 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 26,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 28,8 tỷ USD.

 Năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm trước. Nguồn: Internet
Năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm trước. Nguồn: Internet

Kim ngạch xuất khẩu tăng cao nhất trong nhiều năm qua

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 12/2017 ước tính đạt 19,30 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước (đây là tháng thứ năm liên tiếp trong năm nay xuất khẩu hàng hóa đạt kim ngạch trên 19 tỷ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,20 tỷ USD, giảm 1,5%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,10 tỷ USD, giảm 4,1%.

Kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng trước chủ yếu do một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn giảm mạnh: Điện thoại và linh kiện giảm 19,5%; Điện tử, máy tính và linh kiện giảm 16,2%; Sắt thép giảm 11,6%.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng: Dầu thô tăng 67,1%; xăng dầu tăng 44,7%; cà phê tăng 32,5%; Cao su tăng 22,1%. So với tháng 12/2016, kim ngạch xuất khẩu tăng 16,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 6,4%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 20,9%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện tăng 37,5%; Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 18,1%; Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 12,3%.

Tính chung cả năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 58,53 tỷ USD, tăng 16,2%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 155,24 tỷ USD, tăng 23%.

 Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2017 tăng 17,6% so với năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng khá so với năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 45,1 tỷ USD, tăng 31,4%; dệt may đạt 25,9 tỷ USD, tăng 8,8%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 25,9 tỷ USD, tăng 36,5%; giày dép 14,6 tỷ USD, tăng 12,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 12,8 tỷ USD, tăng 26,4%; thủy sản đạt 8,4 tỷ USD, tăng 18,5%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 7,6 tỷ USD, tăng 9,2%.

 Xuất khẩu một số mặt hàng giảm so với năm trước: Cà phê đạt 3,2 tỷ USD, giảm 3,7% (lượng giảm 20,1%); hạt tiêu đạt 1,1 tỷ USD, giảm 21,7% (lượng tăng 20,9%) do giá xuất khẩu bình quân mặt hàng này giảm tới 21,1%.

Về cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm nay, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản đạt 106 tỷ USD, tăng 32,4% so với năm trước và chiếm 49,6% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu (tăng 4,2 điểm phần trăm so với năm 2016); Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt 79,6 tỷ USD, tăng 11,7% và chiếm 37,2% (giảm 3,1 điểm phần trăm); Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 19,8 tỷ USD, tăng 9% và chiếm 9,3% (giảm 1 điểm phần trăm); Hàng thủy sản ước tính đạt 8,4 tỷ USD, tăng 18,5% và chiếm 3,9% (giảm 0,1 điểm phần trăm).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu năm 2017, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 41,5 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2016.

 Tiếp đến là EU đạt 38,3 tỷ USD, tăng 12,8%; Trung Quốc đạt 35,3 tỷ USD, tăng 60,6%; thị trường ASEAN đạt 21,7 tỷ USD, tăng 24,5%; Nhật Bản đạt 16,8 tỷ USD, tăng 14,2%; Hàn Quốc đạt 15 tỷ USD, tăng 31,1%.

Vượt Trung Quốc, Hàn Quốc trở thành thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt  Nam

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 12/2017 ước tính đạt 19,80 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,05 tỷ USD, tăng 3,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,75 tỷ USD, tăng 1,2%.

Kim ngạch một số mặt hàng nhập khẩu tăng cao: Tân dược tăng 26%; chất dẻo tăng 8,7%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm: điện thoại và linh kiện giảm 1,5%; giấy các loại giảm 1,6%; thức ăn gia súc giảm 3,7%; khí đốt hóa lỏng giảm 34,4%.

Tính chung năm 2017, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 84,7 tỷ USD, tăng 17%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 126,4 tỷ USD, tăng 23,4%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2017 tăng 17,7% so với năm 2016.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước tăng so với năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 37,5 tỷ USD, tăng 34,4%; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 33,6 tỷ USD, tăng 17,9%; Điện thoại và linh kiện đạt 16,2 tỷ USD, tăng 53,2%; Vải đạt 11,4 tỷ USD, tăng 9,2%; Sắt thép đạt 9,1 tỷ USD, tăng 13% (lượng giảm 17,7%); Chất dẻo đạt 7,4 tỷ USD, tăng 17,5% (lượng tăng 8,7%); Xăng dầu đạt 7 tỷ USD, tăng 37,7% (lượng tăng 9,2%); Nguyên phụ liệu dệt may, giày dép đạt 5,5 tỷ USD, tăng 8%; Kim loại thường đạt 5,4 tỷ USD, tăng 13,1% (lượng giảm 19,3%); sản phẩm chất dẻo đạt 5,4 tỷ USD, tăng 22,7%; Sản phẩm hóa chất đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19,6%; Hóa chất đạt 4,1 tỷ USD, tăng 27,5%; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,2 tỷ USD, tăng 16,5%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với năm 2016: Ô tô đạt 5,3 tỷ USD, giảm 10,5% (ô tô nguyên chiếc đạt 2,2 tỷ USD, giảm 9,6%); Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 3,2 tỷ USD, giảm 6,3%; Phương tiện vận tải khác và phụ tùng đạt 830 triệu USD, giảm 40,3%.

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu năm 2017, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 192,9 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2016 và chiếm 91,4% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu (tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm 2016), trong đó nhóm máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 91,2 tỷ USD, tăng 24,9% và chiếm 43,2% (tăng 1,4 điểm phần trăm); nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu đạt 101,7 tỷ USD, tăng 17,8% và chiếm 48,2% (giảm 1,2 điểm phần trăm).

Nhóm hàng tiêu dùng đạt 18,2 tỷ USD, tăng 17,4% và chiếm 8,6% (giảm 0,2 điểm phần trăm).

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu năm 2017, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 58,5 tỷ USD, tăng 16,9% so với năm 2016; Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 46,8 tỷ USD, tăng 45,5%; ASEAN đạt 28 tỷ USD, tăng 16,4%; Nhật Bản đạt 16,5 tỷ USD, tăng 9,7%; EU đạt 12 tỷ USD, tăng 7,7%; Hoa Kỳ đạt 9,1 tỷ USD, tăng 4,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 12 ước tính nhập siêu 500 triệu USD, tính chung cả năm 2017 xuất siêu 2,7 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 26,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 28,8 tỷ USD.

Năm 2017, Hàn Quốc trở thành thị trường nhập siêu lớn nhất của nước ta với 31,8 tỷ USD, tăng 53,4% so với năm 2016 chủ yếu do trong năm Tập đoàn SamSung mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam nên nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị và linh kiện phục vụ gia công lắp ráp tăng cao; Trung Quốc ở vị trí thứ hai với mức nhập siêu 23,2 tỷ USD, giảm 17,4%; nhập siêu từ ASEAN là 6,3 tỷ USD, giảm 6%.

Hai thị trường vẫn giữ được mức xuất siêu là Hoa Kỳ với 32,4 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2016; EU là 26,3 tỷ USD, tăng 15%. Năm 2017 cũng ghi nhận một kỷ lục mới của xuất nhập khẩu Việt Nam khi tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ USD.