Việt Nam xuất siêu sang Ấn Độ đạt 343 triệu USD


Thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch hai chiều của Việt Nam - Ấn Độ đạt 2,345 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,398 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,398 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,398 tỷ USD, nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 1,055 tỷ USD. Việt Nam đã xuất siêu sang Ấn Độ 343 triệu USD. 

Theo Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, Việt Nam đánh giá cao Ấn Độ với vị thế đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam. Tuy nhiên, giữa hai nước vẫn còn những tiềm năng bỏ ngỏ chưa được khai thác. Nhiều sản phẩm của Việt Nam như nhãn, vải, chôm chôm, sầu riêng... được người dân Ấn Độ ưa chuộng và có những sản phẩm của Ấn Độ mà Việt Nam cần nhưng chưa thể hiện diện trên thị trường của nhau.

Cả hai nước đã và đang đẩy mạnh xúc tiến, hợp tác tiến tới thỏa thuận các cơ hội hợp tác xúc tiến thương mại vì lợi ích của doanh nghiệp đôi bên, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp an toàn vượt qua dịch bệnh; phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỷ USD trong năm 2020 mà hai nước đã đề ra.