Vietcombank: Giữ vững tốc độ tăng trưởng

Trí Dũng

(Tài chính) Vượt qua vô vàn khó khăn, thách thức đặt ra đối với thị trường tài chính, Vietcombank vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng ấn tượng. Đó là những nhận định chung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vừa được Vietcombank tổ chức mới đây….

Vietcombank vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng ấn tượng. Nguồn: internet
Vietcombank vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng ấn tượng. Nguồn: internet
Tăng trưởng ấn tượng

Với viếc tiếp tục có nhiều đổi mới trong hoạt động kinh doanh, quản trị; nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh xử lý và thu hồi nợ xấu… đã giúp Vietcombank hoàn thành vượt mức kế hoạch trong năm 2013. Theo đó, năm 2013, tổng tài sản tăng trưởng của Vietcombank đạt 13,15% so năm 2012; Huy động vốn từ nền kinh tế tăng trưởng 11,98%; Tăng trưởng tín dụng đạt 14,82%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành, cao hơn mức kế hoạch đã đề ra từ đầu năm là 12%; Nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,73% trên tổng dư nợ; Hiệu suất sinh lời của tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2013 đạt tương ứng là 0,99% và 10,38%; Hệ số an toàn tối thiểu (CAR) đạt 13,37%, vượt tỷ lệ quy định tối thiểu 9% của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Năm 2013 cũng là năm đánh dấu sự mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch lớn nhất của Vietcombank, được NHNN cho phép thành lập mới, lần lượt là 15 và 26. Đây là nền tảng gây dựng niềm tin của các cổ đông và là cơ sở vững chắc để Vietcombank hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

Lạc quan năm 2014

Trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo tiếp tục cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, phương châm hoạt động của Vietcombank trong năm 2014 được xác định là “Đổi mới - Tăng trưởng - Chất lượng ”; Quan điểm chỉ đạo điều hành là“Nhạy bén - Quyết liệt - Kết nối”.

Theo đó, Ban lãnh đạo Vietcombank quán triệt, bám sát chiến lược 2011-2020 và đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013 - 2015; Phát huy mọi lợi thế, tiếp tục phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, hướng tới phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu tăng trưởng của năm là: Tổng tài sản tăng 11%; Huy động vốn từ nền kinh tế tăng 13%; Tín dụng tăng 13%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Lợi nhuận trước thuế đạt 5.500 tỷ đồng.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, nhiệm vụ trọng tâm mà HĐQT và Ban lãnh đạo Vietcombank đặt ra là: Đẩy mạnh tín dụng phù hợp với mục tiêu kinh doanh đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, kiên quyết không hạ chuẩn cho vay. Mặt khác, Vietcombank sẽ thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp huy động vốn, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn trên nguyên tắc đảm bảo thanh khoản, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn; Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, giữ vững thị phần…

Bên cạnh các giải pháp trên, Vietcombank sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác khách hàng, coi đây một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định trong năm 2014; Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới; Tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao khả năng phát hiện sớm rủi ro.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 5 -2014