Vietcombank: Hội nghị tập huấn công tác tài chính - kế toán năm 2016

PV.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác tài chính - kế toán năm 2016.

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Danh Lương phát biểu khai mạc Hội nghị
Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Danh Lương phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự hội nghị, có đại diện khách mời, chuyên gia của nhiều tổ chức tài chính quốc tế, lãnh đạo cao cấp của Vietcombank cùng đông đạo lãnh đao các phòng, sở giao dịch và nhân viên...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Danh Lương – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vietcombank khẳng định: Bộ phận Kế toán – Tài chính là bộ phận hỗ trợ đắc lực cho Ban lãnh đạo trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh. 

Đồng thời, đây cũng là bộ phận nắm vững chính xác, đầy đủ về cơ cấu tài sản để tư vấn định hướng đúng chiến lược kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế rủi ro và tạo ra nguồn lực cho hoạt động. 

Những người làm công tác Tài chính – Kế toán có trách nhiệm phải liên tục nghiên cứu, bổ sung kiến thức, cập nhật theo đúng quy định nhằm đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho các nghiệp vụ phát sinh. 

Ông Nguyễn Danh Lương cũng nhấn mạnh, năm 2016 là năm Vietcombank có nhiều thay đổi, triển khai nhiều dự án chuyển đổi lớn cho hoạt động của hệ thống Vietcombank như Quy chế KPIs, Dự án ALM/FTP/MPA, Dự án CTOM, Dự án ISC EES, đạo luật FATCA… do đó khối lượng công việc phát sinh là rất lớn. 

Ban lãnh đạo Vietcombank quan tâm tổ chức hội nghị này để tạo điều kiện cho các cán bộ làm công tác kế toán tài chính kịp thời nắm bắt, cập nhật những thay đổi về chính sách liên quan phục vụ tốt hơn cho công tác quyết toán và nắm bắt những công việc sẽ triển khai trong thời gian tới.

Hội nghị Tập huấn Công tác Tài chính - Kế toán năm 2016 được tổ chức trong thời điểm chuẩn bị kết thúc năm tài chính 2016, một năm mà nền kinh tế nói chung cũng như Vietcombannk đã có nhiều thay đổi, khởi sắc. 

Trong năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lại toàn diện hệ thống ngân hàng Việt Nam, liên tục đưa ra những chính sách, ban hành các văn bản nhằm định hướng hoạt động của các NHTM thực hiện các chính sách vĩ mô của Chính phủ điều hành hoạt động của nền kinh tế. 

Vietcombank với vai trò là một NHTM hàng đầu của Việt Nam, nhiều mảng nghiệp vụ giữ vị trí chủ đạo, chủ lực luôn đóng vai trò trụ cột trong hệ thống. 

Trong nhiều năm qua, Vietcombank luôn hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững có thương hiệu và uy tín cao, không những ở trong nước mà còn ở khu vực và quốc tế. 

Mục tiêu của Vietcombank tới năm 2020 là trở thành Ngân hàng số 1 Việt Nam, một trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất và là ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

Hội nghị năm nay tập trung nghiên cứu và thảo luận các nội dung gồm: Báo cáo công tác Kế toán Tài chính năm 2016 và hướng dẫn quyết toán 2016; Truyền thông về cấu phần MPA trong dự án ALM/FTP/MPA; Tập huấn thủ đạo luật FATCA và công tác phòng chống rửa tiền; Tập huấn về Chế độ báo cáo thống kê theo thông tư 35; Những điểm mới của Quy chế tiền lương; Truyền thông về dự án ICS, EES…