Vietcombank hợp tác cùng Kho bạc Nhà nước thu ngân sách nhà nước tại Phú Thọ

V. Nga

Ngày 06/11/2019, Vietcombank Phú Thọ và Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách Nhà nước.

Ông Văn Tiến Thành - Giám đốc Vietcombank Phú Thọ (bên phải) cùng ông Lê Đăng Dung - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ ký kết Thỏa thuận hợp tác thanh toán song phương trước sự chứng kiến của lãnh đạo các sở ban ngành và hai đơn vị.
Ông Văn Tiến Thành - Giám đốc Vietcombank Phú Thọ (bên phải) cùng ông Lê Đăng Dung - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ ký kết Thỏa thuận hợp tác thanh toán song phương trước sự chứng kiến của lãnh đạo các sở ban ngành và hai đơn vị.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Trường Giang – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Thọ, ông Trần Mạnh Hùng- Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Huy Hồng- Phó cục trưởng phụ trách Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, ông Văn Tiến Thành - Giám đốc Vietcombank Phú Thọ cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban hai đơn vị Vietcombank Phú Thọ và Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.

Tại buổi lễ, ông Văn Tiến Thành - Giám đốc Vietcombank  Phú Thọ cho biết, Vietcombank Phú Thọ được thành lập từ năm 2011. Với nền tảng ban đầu chỉ 25 cán bộ, quy mô dư nợ 265 tỷ đồng, nguồn vốn 83 tỷ đồng. Đến 31/10/2019, Chi nhánh có 96 cán bộ với mạng lưới giao dịch bao gồm Trụ sở chính và 03 phòng giao dịch tại Thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và huyện Phù Ninh.

Cũng theo ông Văn Tiến Thành đến cuối năm 2019 dự kiến đạt dư nợ 6.500 tỷ đồng, tăng 24 lần so với thời điểm ban đầu và chiếm 11% thị phần toàn tỉnh Phú Thọ. Nguồn vốn 4.500 tỷ đồng, tăng hơn 50 lần, chiếm 8,5% thị phần trong tỉnh. Thanh toán quốc tế đạt 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 40% thị phần.

Mua bán ngoại tệ đạt 300 triệu đô la Mỹ, chiếm trên 30% thị phần. Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt được Vietcombank Phú Thọ triển khai mạnh mẽ và có mặt trên toàn tỉnh với 168 máy POS và 24 máy ATM.

Công tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước, thu tiền điện, thu BHXH được triển khai mạnh mẽ và tăng trưởng rất nhanh, đặc biệt trong công tác phối hợp thu NSNN, cụ thể:  Năm 2017 thu NSNN đạt 178 tỷ, năm 2018 đạt 695 tỷ, đến tháng 10/2019 thu NSNN đạt 884 tỷ, dự kiến cả năm 2019 đạt 1.150 tỷ đồng.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và của Bộ Tài chính về giao dịch, thanh toán qua ngân hàng.

Theo đó, Vietcombank Phú Thọ sẽ làm thủ tục mở tài khoản thanh toán cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của lệnh thanh toán điện tử chuyển đến trước khi thực hiện chi tiền cho đơn vị thụ hưởng; hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu vào tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ…

Vietcombank Phú Thọ là ngân hàng duy nhất trên địa bàn tỉnh thực hiện chi ngân sách qua hệ thống Ngân hàng thương mại kể từ ngày 01/11/2019. Việc cung ứng dịch vụ trên giúp tổ chức các hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt, tạo ra sự chuyên môn hóa, đảm bảo quyền và lợi ích của đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ và người nộp thuế.

Phương thức thanh toán điện tử cũng tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và cho cơ quan quản lý trong việc theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Với nền tảng công nghệ, cơ sở vật chất và dịch vụ của Vietcombank, Vietcombank Phú Thọ tin tưởng chắc chắn rằng sẽ phối hợp một cách tốt nhất với Kho bạc Nhà nước để mang đến cho khách hàng dịch vụ liên quan đến thu, chi ngân sách Nhà nước một cách an toàn, nhanh chóng và thuận tiện.

Việc tổ chức thành công Lễ ký kết đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác, tạo sự gắn bó và cơ hội để các bên cùng phát triển, là tiền đề để Vietcombank Phú Thọ mở rộng thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho khách hàng trong thời gian tới.