Vietcombank tiếp tục tạo bước tăng trưởng đột phá

PV.

2017 khép lại một năm với nhiều thành công tiếp tục đến với Ngân hàng TMCP Ngoại thường Việt Nam (Vietcombank). Những kết quả tăng trưởng ấn tượng được trải đều trên tất cả các mặt trận, là cơ sở vững chắc để Vietcombank bước vào năm 2018 với khí thế mới và kỳ vọng nhiều thành công mới.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 của Vietcombank
Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 của Vietcombank

Đột phá trong huy động vốn

Năm 2017, bám sát định hướng chỉ đạo, điều hành kinh doanh của Ban lãnh đạo, công tác huy động vốn của Vietcombank tiếp tục tạo ấn tường qua những con số tăng trưởng đột phá.

- Huy động vốn đạt 889.724 tỷ đồng, tăng 38,7% so với năm 2016, thực hiện 118% kế hoạch 2017.

- Tốc độ tăng trưởng huy động vốn bán buôn và bán lẻ lần lượt là 19,6% và 21,9%. Huy động vốn từ khối FDI đạt 72.380 tỷ đồng, tăng 28,1% so với 2016, thực hiện 113,3% kế hoạch 2017.

- Cơ cấu nguồn vốn huy động dịch chuyển phù hợp với định hướng phát triển của Vietcombank. Tỷ trọng huy động vốn từ Bán buôn/Bán lẻ tương ứng là 38%/62%.

- Huy động vốn không kỳ hạn thị trường I tăng 27,2% so với 2016 (chiếm tỷ trọng 29,4% Huy động vốn).

- Huy động vốn ngoại tệ đạt khoảng 6 tỷ USD, tăng 17,6% so với 2016, chiếm tỷ trọng 18,2%, đạt 109,7% kế hoạch 2017.

- Số lượng khách hàng bán buôn huy động mới đạt 154 khách hàng, thực hiện 133,9% kế hoạch 2017.

Tín dụng tăng trưởng tốt

Ngay từ đầu năm tín dung của Vietcombank đã có những dấu hiệu tích cực , tăng trưởng tốt; Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo đúng định hướng: mở rộng tín dụng bán lẻ; giảm dư nợ bán buôn hiệu quả thấp; tăng tín dụng bán lẻ tại PGD và cải thiện số lượng khách hàng bán buôn tín dụng mới.

- Dư nợ tín dụng đạt 553.053 tỷ đồng, tăng 17,2% so với 2016, trong mức cho phép của NHNN, hoàn thành kế hoạch 2017.

- Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo đúng định hướng: gia tăng tỷ trọng tín dụng bán lẻ và giảm dần tín dụng bán buôn. Tỷ trọng tín dụng bán buôn/bán lẻ tương ứng là 59,2%/40,8%; trong khi 2016 cơ cấu là 66,9%/33,1%.

- Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn được kiểm soát: mở rộng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn và tiếp tục kiểm soát tỷ trọng tín dụng trung dài hạn dưới mức 46%.

- Dư nợ cho vay khách hàng FDI đạt 39.692 tỷ đồng, tăng 27% so với 2016, thực hiện 90,7% kế hoạch 2017.

- Dư nợ khách hàng bán buôn tín dụng mới đạt 20.547 tỷ đồng, thực hiện 129,5% kế hoạch 2017.

- Số lượng khách hàng bán buôn tín dụng mới đạt 297 khách hàng, thực hiện 144,9% kế hoạch 2017.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng

Năm 2017, bằng tinh thần quán triệt sâu sắc việc kiểm soát chất lượng tín dụng, quyết liệt trong xử lý thu hồi nợ nên Vietcombank đã đật được những kết quả khả quan.

- Dư nợ nhóm 2 là 4.647 tỷ đồng, giảm 3.395 tỷ đồng so với cuối 2016 (giảm 42,2%). Tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,84%, giảm 0,86 điểm % so với 2016.

- Dư nợ xấu nội bảng là 6.170 tỷ đồng, giảm 705 tỷ đồng so với 2016 (giảm 10,3%). Tỷ lệ nợ xấu: 1,11%, giảm 0,35 điểm % so với 2016.

- Dự phòng rủi ro đã trích 6.187,5 tỷ đồng. Dư quỹ dự phòng rủi ro 8.190 tỷ đồng, bằng 132,7% tổng dư nợ xấu.

- Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.180 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch HĐQT giao.

Kinh doanh dịch vụ tăng trưởng tốt

- Doanh số thanh toán quốc tế- thanh toán thương mại (TTQT – TTTM) năm 2017 của Vietcombank đạt 69,4 tỷ USD, tăng 28,4% so cùng kỳ, thực hiện 97,3% kế hoạch 2017. Thị phần ở mức 16,34%;

- Vietcombank đã giữ vững vị thế dẫn đầu về thị phần kinh doanh và dịch vụ ngoại tệ: Doanh số mua bán ngoại tệ (không bao gồm giao dịch liên ngân hàng) đạt 45,1 tỷ USD, tăng 27,2% so cùng kỳ, thực hiện 120,3% kế hoạch 2017; Dịch vụ chuyển tiền kiều hối đạt 1,9 tỷ USD, tăng 14,9% so cùng kỳ.

- Hoạt động thẻ tiếp tục dẫn đầu thị trường: Doanh số thanh toán thẻ và doanh số sử dụng thẻ thực hiện lần lượt ở mức 102,8%/95,5% kế hoạch 2017; Đơn vị chấp nhận thẻ tăng thêm 11.773 đơn vị, đạt 130,8% kế hoạch 2017.

- Phát triển khách hàng Online Banking/SMS chủ động tăng tương ứng 62,1%/29,9% so với cùng kỳ, đạt 123,8%/135,5% kế hoạch 2017.

Bước đột phá mới về lợi nhuận

Bằng những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh trong năm qua, đã giúp Vietcombank tạo bước đột phá về lợi nhuận. Theo đó, các tỷ suất sinh lời cải thiện; Lợi nhuận trước thuế đạt kết quả cao; Vốn hóa lớn nhất so với các tổ chức tín dụng niêm yết.

- Chỉ số ROAA, ROAE: đạt tương ứng là 0,98% và 17,78%, cao hơn mặt bằng chung của thị trường và tăng so với 2016.

- Tỷ lệ NIM đạt 2,47%; tỷ trọng thu ngoài lãi/tổng thu nhập đạt 25,2%.

- Tỷ lệ chi phí quản lý/tổng thu nhập: ~40,4%.

- Lợi nhuận trước thuế trước dự phòng rủi ro: 17.206 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ 2016, đạt 111% kế hoạch 2017.

- Lợi nhuận trước thuế: 11.018 tỷ đồng, tăng 32,9% so với năm 2016, thực hiện 116% kế hoạch 2017.

- Cổ phiếu VCB tiếp tục có mức giá cao nhất ngành, liên tục nằm trong top 3 doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất thị trường.