Vietcombank tổ chức đào tạo "kỹ năng tâm lý quản trị" cho cán bộ


Từ ngày 27 đến 30/7/2015, Trung tâm đào tạo Vietcombank (TTĐT) đã tổ chức 02 khóa học về Tâm lý quản trị cho gần 60 cán bộ quản lý là thành viên Ban giám đốc, Trưởng/ Phó phòng ban HSC, Trưởng phòng thuộc một số chi nhánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giảng viên trình bày các nội dung đào tạo liên quan đến khóa học “Kỹ năng tâm lý quản trị”
Giảng viên trình bày các nội dung đào tạo liên quan đến khóa học “Kỹ năng tâm lý quản trị”

Mục tiêu của khóa học là giúp các cán bộ quản lý nắm được kỹ năng và nghệ thuật tâm lý ứng dụng trong tổ chức, quản lý, giám sát công việc; thấu hiểu tâm tư, động lực, nhu cầu của nhân viên để có thể giải tỏa các xung đột, thiết lập môi trường làm việc có tính đồng đội, hợp tác và chia sẻ trong tổ chức.

Các buổi học diễn ra sôi nổi với sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của học viên, sự tham gia tích cực trong các bài tập, hoạt động nhóm đã làm tăng hiệu quả của khóa học. Khóa học tuy ngắn nhưng được đánh giá là khá hiệu quả và bổ ích đối với tất cả các học viên tham gia trong mục tiêu cải tiến và nâng cao hiệu quả quá trình quản lý, làm tốt việc bồi dưỡng và sử dụng cán bộ bằng khả năng thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu căn bản và tính cách của nhân viên.

Vietcombank tổ chức đào tạo "kỹ năng tâm lý quản trị" cho cán bộ  - Ảnh 1

Vietcombank tổ chức đào tạo "kỹ năng tâm lý quản trị" cho cán bộ  - Ảnh 2

Học viên 2 khóa học tham gia chương trình đào tạo "Kỹ năng tâm lý quản trị"

Điểm khác biệt của khóa học là việc ứng dụng mô hình đào tạo hiện đại - Lớp học thông minh (Smartclass) vào quá trình giảng dạy. Với sự hướng dẫn của giảng viên và cán bộ TTĐT, học viên tham gia bài học với tài liệu được chuyển phát tới từng người trên máy tính bảng, công tác kiểm tra cuối khóa và khảo sát chất lượng đào tạo đều được thực hiện online giúp việc tương tác hai chiều được tăng cường, nhanh chóng và kịp thời.

Cuối khóa học, đại diện các học viên tham gia, ông Ngô Quốc Kỳ - Giám đốc Vietcombank Thanh Xuân đã chia sẻ cảm nhận hài lòng về khóa học và đánh giá chương trình đào tạo mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho đội ngũ cán bộ quản lý, có thể vận dụng tốt vào công việc thực tiễn.