VNPT sẽ thoái vốn hơn 71,5 triệu cổ phần tại Ngân hàng Maritime Bank

PV.

Ngày 10/3 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ bán đấu giá để thoái vốn hơn 71,5 triệu cổ phần, tương đương 6,09% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) với mức giá khởi điểm 11.900 đồng/cổ phần.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam được thành lập từ năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức chuyển Hội sở lên Hà Nội với 16 điểm giao dịch, đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ, phạm vi hoạt động được mở rộng đáng kể.

Hiện nay, Maritime Bank có vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng và tổng tài sản khoảng 104.000 tỷ đồng, trong đó VNPT nắm giữ 6,09%, Công ty TNHH Đầu tư Phúc Tiến nắm giữ 6,52% và các cổ đông khác nắm giữ tổng cộng 87,39% vốn cổ phần.

Hoạt động kinh doanh của Maritime Bank bao gồm các hoạt động trung gian tiền tệ, dịch vụ tài chính, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất và bán buôn, bán lẻ vàng bạc.

Kết quả kinh doanh năm 2014-2015 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2016

    Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

Lũy kế đến 30/9/2016

Vốn điều lệ

8.000

11.750

11.750

Thu nhập lãi thuần

1.173,4

1.586,9

1.203,3

Lợi nhuận sau thuế

142,8

116,3

182,3

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2014, 2015 và BCTC qúy III/2016

 

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Maritime Bank năm 2016

Chỉ tiêu

Năm 2016

Tổng tài sản (tỷ đồng)

108.967

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

190

Tỷ lệ LN/VCSH (%)

1,37

Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016