Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXV, nhiệm kỳ 2018-2023:

Vững tâm thế bước vào giai đoạn mới

Thái Hằng

Ngày 19/1/2018, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXV, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra thành công tốt đẹp. Trong khí thế mừng xuân mới, thắng lợi mới, hơn 200 đại biểu đại diện cho trên 10.600 đoàn viên Công đoàn Bộ Tài chính đã nhất trí cao bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXV gồm 25 đồng chí; Thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2018-2023, vững tâm thế bước vào giai đoạn mới.

Vững tâm thế bước vào giai đoạn mới - Ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXV (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 19/1/2018.

Không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt

Báo cáo về kết quả hoạt động Công đoàn Bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2013-2018, đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính cho biết: Trong 5 năm qua, lực  lượng  cán  bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ) Bộ Tài chính không ngừng lớn mạnh, đã có bước trưởng thành về mọi mặt, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao, phẩm chất chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí và các tệ nạn xã hội, nỗ lực vươn lên trong học tập, nghiên cứu, công tác đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới.

Biểu dương và ghi nhận sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; cán bộ, đoàn viên Công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ Tài chính vào kết quả chung của Bộ về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá: Nhiệm kỳ qua, các hoạt động của Công đoàn Bộ Tài chính đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, của ngành Tài chính và sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, của Ngành.

Đặc biệt, dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Công đoàn đã phối hợp với chính quyền kịp thời tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động đội ngũ cán bộ, công thức, viên chức, nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở từng lĩnh vực công tác cụ thể.

Nhiều phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, thực hiện Cuộc vận động “ 8 giờ làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt cuộc vận động phong trào người cán bộ, công chức “ Trung thành - Sáng tạo -Tận tụy - Gương mẫu”... cũng được Ban Chấp hành Công đoàn khóa XXIV quan tâm phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sáng tạo trong đơn vị góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài chính.

Khẳng định tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXIV cũng nhấn mạnh: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính là nguồn động viên to lớn và là nhân tố quan trọng, tạo điều kiện và bảo đảm mọi thắng lợi của hoạt động Công đoàn Bộ Tài chính.

Góp thêm tiếng nói khẳng định những kết quả tốt đẹp mà Công đoàn Bộ Tài chính đã làm được trong nhiệm kỳ 2013-2018, đồng chí Ngô Thị Nhung, Chủ tịch Công đoàn Cục Kế hoạch Tài chính (Bộ Tài chính) nhận định: Công đoàn không chỉ thể hiện chức năng của một tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCCNLD, mà còn tạo sức mạnh đoàn kết tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, do vậy, tổ chức công đoàn phải thực sự trở thành tổ ấm thứ hai của mỗi đoàn viên.

Theo đồng chí Ngô Thị Nhung, Ban Chấp hành Công đoàn phải là một tập thể đoàn kết, có năng lực tổ chức hoạt động công đoàn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt, phải chủ động tham mưu, phối hợp, chủ động kết hợp với chính quyền làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCNLĐ; Phát động các phong trào thi đua khen thưởng nhằm động viên, tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ CBCCNLĐ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Vững tâm thế bước vào giai đoạn mới - Ảnh 2
Đồng chí Vũ Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXIV bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXV, nhiệm kỳ 2018-2023.
Chia sẻ về kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động an sinh xã hội mà Công đoàn Tập đoàn Bảo vệt trong nhiệm kỳ 2013-2018, tại Đại hội, đồng chí Phan Long, Chủ tịch Công đoàn Bảo Việt cũng nhìn nhận: Để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ tới, tổ chức công đoàn cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong tổ chức, triển khai các hoạt động xã hội thông qua các hình thức thực hiện phong phú, phù hợp với phong tục, tập quán của người dân.

Theo đó đồng chí Phan Long cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tài chính và các cấp lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo các doanh nghiệp, để có thêm điều kiện về thời gian, kinh phí từ đó mang hơi ấn đến gần hơn, nhiều hơn nữa với người nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tri ân các gia đình chính sách, các Anh Hùng Liệt sỹ, góp phần nhỏ bé chung tay cùng xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội.

Tiếp tục hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh

Giai đoạn tới, nhiệm vụ của ngành Tài chính còn hết sức nặng nề, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng mong muốn cán bộ đoàn viên công đoàn các cấp cần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; Mọi hoạt động của công đoàn phải thực sự hướng về cơ sở, giải quyết nhu cầu chính đáng cho đoàn viên công đoàn, cụ thể cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tổ chức công đoàn phải tập trung thực hiện các biện pháp cụ thể, động viên toàn thể đoàn viên công đoàn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, cần quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, nắm bắt kịp thời được tư tưởng của từng cán bộ, đoàn viên công đoàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp; đồng thời, phối hợp với chi Bộ, đảng bộ, chính quyền động viên đoàn viên công đoàn thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ và các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, từ đó duy trì phát triển phong trào thi đua “ Lao động giỏi”, phong trào người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động…

Thứ ba, tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nội dung, phương pháp hoạt động phải thiết thực hiệu quả, phải phát huy dân chủ, triển khai có hiệu quả thiết thực quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức công đoàn tham gia đầy đủ và có trách nhiệm vào tất cả các hoạt động của cơ quan.

Thứ ba, chú trọng công tác bồi dưỡng và đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, biết tập hợp trí tuệ của đoàn viên để đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, tham gia xây dựng chính quyền và chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Thứ năm, tiếp tục duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác của Công đoàn để lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc… để tạo ra khi thế thi đua lao động sôi nổi lành mạnh trong cán bộ, công chức, hỗ trợ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.

Thứ sáu, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trong nhiệm kỳ mới. Nhân dịp này tôi đề nghị Công đoàn Bộ cần chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện như: Tổ chức các Đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi thăm hỏi, tặng quà cho các Trung tâm Điều dưỡng Thương Binh nặng và Người Có công ở các địa phương, thực hiện tốt công tác xã hội của Bộ, định kỳ xem xét khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác này.  

Vững tâm thế bước vào giai đoạn mới - Ảnh 3
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXV, nhiệm kỳ 2018-2023.
 Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng ghi nhận các thành tích đạt được của Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXIV, nhiệm kỳ 2013-2018 và đề nghị Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ mới tập trung vào một số vấn đề cần triển khai và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp với tình hình. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; Vận động CBCCNLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm góp phần động viên cán bộ đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ; Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, bảo vệ người lao động theo quy định; Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXV, nhiệm kỳ 2018-2023 với phương châm “Đổi mới, đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thực hiện văn minh công sở, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp Công đoàn thuộc Công đoàn Bộ Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu trên mọi lĩnh vực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền Tài chính Quốc gia lớn mạnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển và ổn định kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính.