Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2018 - 2023 hoàn thành phiên họp thứ nhất

PV.

Chiều ngày 18/1/2018, Công đoàn Bộ Tài chính đã tổ chức phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính cùng 200 đại biểu đại diện cho các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2018-2023.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Phiên thứ nhất, 100% đại biểu có mặt tại Đại hội đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí: Vũ Thị Mai - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính; Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính; Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Phạm Đức Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Nguyễn Tuấn Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ; Đại hội cũng đã bầu Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí: Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Tài chính; Lê Thị Hạnh - Trưởng phòng Văn phòng Bộ; Đồng thời, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Tiếp đó, đồng chí Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính đã trình Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.   

Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội, đồng chí Dương Thanh Hiền, Trưởng ban Thẩm tra Tư cách đại biểu cho biết, tổng số đại biểu chính thức được triệu tập là 200 đại biểu, trong đó đại biểu được bầu là 172 đại biểu; đại biểu Ban Chấp hành đương nhiên là 26 đại biểu; đại biểu chỉ định là 2 đại biểu; đại biểu là nữ 81 đại biểu; đại biểu là đảng viên 180 đại biểu.

Đồng chí Vũ Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Vũ Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội.

Nhấn mạnh về vai trò quan trọng của công tác nhân sự, đồng chí Vũ Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính đã chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp thực hiện công việc này đúng Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

Tại Đại hội lần này, căn cứ tình hình thực tế với số lượng đoàn viên các cấp Công đoàn Bộ Tài chính gần 11.000 đoàn viên; Căn cứ Điều lệ Công đoàn và xin ý kiến Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam; Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXIV giới thiệu tới Đại hội Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 27 đồng chí, trong đó có 4 chuyên trách và 23 bán chuyên trách. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2018-2023.
Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phiên họp thứ nhất Đai hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV cũng đã bầu ra Ban Bầu cử và thông qua Quy chế bầu cử với sự nhất trí tán thành của 100% đại biểu tham dự.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Ngày mai (19/1/2018), phiên họp thứ hai của Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ được khai mạc.