Công đoàn Bộ Tài chính và những dấu ấn nhiệm kỳ 2013-2018

PV.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức, người lao động của Công đoàn Bộ Tài chính đã đạt được những kết quả xuất sắc, toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Đại hội Công đoàn Bộ khóa XXIV.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh - tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Minh Ngọc
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh - tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Minh Ngọc

Nhìn lại hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, ông Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính cho biết, trong 5 năm qua, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức lao động Bộ Tài chính không ngừng lớn mạnh, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Công đoàn Bộ khóa XXIV (nhiệm kỳ 2013-2018) và các nhiệm vụ được Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ giao trong nhiệm kỳ qua đều hoàn thành tốt.

Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên

Thống kê của Công đoàn Bộ Tài chính cho thấy, trong giai đoạn 2013-2018, đã có trên 1000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học... Trên 500 lượt cán bộ có năng lực phẩm chất được đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt vào các chức danh lãnh đạo từ phó phòng, phó ban trở lên. Các Công đoàn cơ sở, bộ phận tích cực tham gia rà soát xác định vị trí việc làm, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tạo môi trường cho cán bộ hoàn thành tốt công việc được giao...

Điểm sáng đáng chú ý là Công đoàn Bộ Tài chính và các cấp Công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, đoàn viên tích cực, chủ động thực hành tiết kiệm, tạo nguồn kinh phí chăm lo cải thiện đời sống, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã giải quyết được 770 suất trợ cấp đột xuất với 385 triệu đồng; Bố trí 5204 suất cho cán bộ, đoàn viên được điều dưỡng từ nguồn kinh phí khen thưởng tập trung cơ quan Bộ...

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Bộ Tài chính kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng say mê nghề nghiệp trong công tác với nhiều nội dung, hình thức phong phú sâu rộng ở tất cả các cấp công đoàn. Các công đoàn cơ sở đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên nhiều lĩnh vực công tác.

Công đoàn các cấp đã tuyên truyền và triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Vận động đoàn viên thực hiện các yêu cầu đề ra trong triển khai Nghị quyết TW 4 Khoá XI, TW4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng... Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền của cơ quan, đơn vị học tập chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, văn bản của tổ chức công đoàn các cấp, cụ thể là: Triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam; Giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành...

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, đồng thời tổ chức đánh giá kết quả 15 năm thực hiện cuộc vận động này, kịp thời đề ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng và tập trung thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - sáng tạo”...

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Với các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động; “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”..., hàng năm Công đoàn Bộ Tài chính và các cấp công đoàn đã hưởng ứng và cụ thể hóa các phong trào thi đua một cách chủ động, thiết thực, sáng tạo, được đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn hưởng ứng. Nhờ đó, các phong trào thi đua trong 5 năm qua đã trở thành động lực thúc đẩy đoàn viên công đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hàng năm có trên 95% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh. Đã có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên có giá trị được ứng dụng vào lĩnh vực công tác, mang lại giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, với tinh thần trách nhiệm cao đã tham mưu, xây dựng các văn bản pháp luật, các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước với chất lượng ngày càng được nâng cao góp phần tích cực quản lý hiệu quả nền kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập, kinh tế thị trường...

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Bộ Tài chính đã tiếp nhận và kết nạp thêm nhiều đoàn viên mới; Thành lập mới một số công đoàn trực thuộc, nâng số công đoàn cơ sở, bộ phận trực thuộc đầu nhiệm kỳ là 47 đầu mối với trên 9.000 đoàn viên. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn; số công đoàn đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm đều tăng, không có công đoàn cơ sở bị xếp loại yếu kém.

Nhiệm vụ đào tạo nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn luôn được chú trọng và có chuyển biến tích cực. Trong 5 năm qua, đã có trên 5000 lượt cán bộ, đoàn viên được lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác công đoàn với nhiều nội dung sát thực tế. Trong đó, Công đoàn Bộ Tài chính đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ công đoàn cho trên 3.000 lượt cán bộ công đoàn. Các hoạt động tổ chức giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các công đoàn, các đơn vị được đẩy mạnh, làm phong phú thêm kiến thức, kinh nghiệm hoạt động cho cán bộ công đoàn...

Đa dạng các hoạt động xã hội

Các hoạt động xã hội của Công đoàn Bộ Tài chính và các công đoàn trực thuộc được đẩy mạnh, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Các hoạt động đều có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các hoạt động tình nghĩa xã hội, nhân đạo tiêu biểu như: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây nhà tình nghĩa, lớp học tình thương, đóng góp ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”; Tặng quà cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân huyện Đảo Trường Sa; Xây dựng Khu tưởng niệm “Chiến sỹ Gạc Ma”, “Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa”... đã được các cấp Công đoàn triển khai tích cực, hiệu quả.

Kết quả trong nhiệm kỳ đã quyên góp, ủng hộ được trên 8 tỷ đồng, trong đó, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các vùng bị thiệt hại bởi bão, mưa lũ, lụt, hạn hán 4,8 tỷ đồng; Thực hiện công tác xoá đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn gần 3 tỷ đồng. Con số 80 căn nhà tình nghĩa tặng cho các gia đình thuộc diện chính sách, cán bộ công chức trong ngành Tài chính có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở... đã minh chứng cho những nỗ lực của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính trong thời gian qua.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc quyên góp nâng cấp giai đoạn 2 Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9-Quảng Trị, Công đoàn các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động, cùng với cán bộ của toàn Ngành huy động được trên 50 tỷ đồng, hoàn thành công tác xây dựng, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 tỉnh Quảng Trị...