Vướng mắc về xác định khối lượng gỗ?

PV.

(Tài chính) Thời gian gần đây, đã có nhiều doanh nghiệp chế biến lâm sản băn khoăn liên quan đến vấn đề xác định khối lượng gỗ. Trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 391/GSQL-GQ1 ngày 15/05/2013 nhằm giải đáp những thắc mắc của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang cũng như của một số doanh nghiệp khác.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, công văn của Tổng cục Hải Quan cho biết:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Điều 7 Nghị định số 99/2009/NĐ ngày 02/11/2009 của Chính phủ để quy đổi khối lượng gỗ đối với gỗ gốc, rễ, gỗ có hình thù phức tạp, đường kính nhỏ hoặc quy đổi từ gỗ xẻ thành gỗ tròn, cụ thể:

- Quy đổi gỗ gốc, rễ, gỗ có hình thù phức tạp, đường kính nhỏ bằng cân trọng lượng: 1.000kg = 1m3

- Quy đổi từ gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp thành gỗ tròn bằng cách nhân với hệ số 1,6, ví dụ: 1 m3 gỗ xẻ = 1,6 m3 gỗ tròn.