WB hỗ trợ triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngày 12/1/2016, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB)ký kết bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ Tổng cục Hải quan trong việc triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ông Nguyễn Toàn, đại diện Tổng cục Hải quan và ông Sandeep Mahajan, chuyên gia kinh tế trưởng WB tại Việt Nam thực hiện ký kết. Ảnh: Hải Anh
Ông Nguyễn Toàn, đại diện Tổng cục Hải quan và ông Sandeep Mahajan, chuyên gia kinh tế trưởng WB tại Việt Nam thực hiện ký kết. Ảnh: Hải Anh

Tại lễ ký kết, WB cam kết hỗ trợ Hải quan Việt Nam thực hiện TFA trong một số lĩnh vực quan trọng, với thời gian dự kiến là 24 tháng.

Nội dung gồm: xây dựng và triển khai Cổng thông tin điện tử thương mại Việt Nam; hỗ trợ thành lập Ủy ban quốc gia về tạo thuận lợi thương mại để điều phối việc triển khai TFA; hỗ trợ thực hiện đánh giá về mức độ tuân thủ của cơ quan chính phủ trong việc thực hiện các điều khoản của TFA…

Hiệp định TFAmà Việt Nam tham gia và đã được Quốc hội phê chuẩn bằng Nghị quyết 108/QH13 (ngày 26/11/2015). Chính phủ giao cho Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện…

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Hải quan Nguyễn Toàn cho hay, trong thời gian qua, ngành Hải quan đã có những nỗ lực cải cách hành chính, hiện đại hóa thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP, đồng thời là cơ sở triển khai hiệu quả TFA.

Đến nay, ngành Hải quan đã triển khai thành công Hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS); đồng thời phối hợp với các bộ, ngành triển khai bước đầu thành công cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN…, góp phần đáng kể đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu…/.