Xây dựng dự toán thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2018?

PV.

Quy định về xây dựng dự toán thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2018 được Bộ Tài chính quy định rõ tại Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, việc xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2018 từ hoạt động xuất nhập khẩu cần căn cứ vào dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ có thuế trong bối cảnh hội nhập, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu; Sự chuyển dịch cơ cấu mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng truyền thống có nguồn thu chủ lực và các mặt hàng mới phát sinh.
Đồng thời, phải xét đến các yếu tố tác động chính như: Giá trong nước và giá trên thị trường quốc tế của những mặt hàng có nguồn thu lớn; Tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đồng tiền của các đối tác thương mại chiến lược; Tác động giảm thu từ việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan tại các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết và thực thi cam kết trong năm 2018; Mức độ thuận lợi hóa thương mại và ảnh hưởng của các hàng rào kỹ thuật; Quy mô, tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư trọng điểm có nhập khẩu nguyên vật liệu, trang thiết bị...