Xây dựng tiêu chuẩn D8474 nhằm kiểm soát lượng cặn hữu cơ

Nguyễn Hiền

Ủy ban Tiêu chuẩn ASTM đang trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn D8474 nhằm xác định lượng cặn hữu cơ, hàm lượng cacbon cố định tổng thể và hàm lượng tro trong muội than thu hồi trong ngành sản xuất lốp xe.

Đây sẽ là một công cụ hữu ích dành riêng cho việc kiểm soát chất lượng.
Đây sẽ là một công cụ hữu ích dành riêng cho việc kiểm soát chất lượng.

Một tiêu chuẩn mới được phê duyệt từ tiểu ban của ASTM International cung cấp một thử nghiệm giúp phân biệt các sản phẩm và cung cấp một công cụ kiểm soát chất lượng cho nhà sản xuất và người dùng về các sản phẩm lốp xe.

Tiêu chuẩn mới D8474 được mô tả bằng kỹ thuật đo nhiệt lượng (TGA) để xác định lượng cặn hữu cơ, hàm lượng cacbon cố định tổng thể và hàm lượng tro trong muội than thu hồi.

Đây sẽ là một công cụ hữu ích dành riêng cho việc kiểm soát chất lượng, sẽ rất hữu ích cho các nhà sản xuất, cũng như người dùng và cũng như có thể tái sử dụng các lốp xe cũ.

Việc thu hồi muội than có thể bổ sung hoặc thay thế các muội than thông thường trong nhiều ứng dụng, bao gồm cả việc sản xuất lốp xe mới, giúp bảo vệ môi trường cũng như phát triển bền vững hơn.