Doanh nghiệp nâng cao tiềm lực nhờ thực hiện các hệ thống tiêu chuẩn quốc gia

Nguyễn Linh

Trong bối cảnh hiện nay việc các doanh nghiệp thực hiện theo hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đóng vai trò quan trong để chiếm lĩnh thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Việc ban hành kịp thời các TCVN, QCVN đã góp phần không nhỏ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.
Việc ban hành kịp thời các TCVN, QCVN đã góp phần không nhỏ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của nước ta bao gồm trên 13.000 TCVN, tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và nước ngoài là 60%. Về cơ bản, các TCVN này được xây dựng bởi ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó có sự tham gia của Bộ Công Thương với tư cách thành viên các ban kỹ thuật.

Tính đến nay, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) là cơ sở khoa học và công cụ quản lý nhà nước trong việc đảm bảo an toàn, sức khỏe của người sử dụng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… thông qua việc kiểm soát sản phẩm, hàng hóa sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu có nguy cơ gây mất an toàn, kém chất lượng.

Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý sản phẩm hàng hóa của các cơ quan quản lý mà quan trọng hơn là một trong những định hướng quan trọng để cải tiến và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp.

Đối với tăng năng suất, nội dung cần ưu tiên là triển khai hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc áp dụng các công cụ, hệ thống về nâng cao năng suất tại doanh nghiệp…

Thực tế cho thấy, khi năng suất, chất lượng được bảo đảm, sản phẩm được tiêu thụ nhiều hơn sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận. Hơn thế nữa, đối với vấn đề chất lượng, nội dung cần ưu tiên là tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Nhiều chuyên gia nhận định, việc ban hành các TCVN, QCVN kịp thời đóng góp không nhỏ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với vai trò, lợi ích của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và xu hướng, thông lệ quốc tế...

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, QCVN làm cơ sở quản lý an toàn, chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa, đặc biệt các QCVN về lĩnh vực an toàn thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng - những sản phẩm được tiêu thụ nhiều, chủng loại đa dạng và có nguy cơ cao gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.