Xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, hạ tầng kỹ thuật cho nhà trọ

Nguyễn Hiền

Theo Bộ Xây dựng, việc nghiên cứu quản lý, nâng cao chất lượng theo các tiêu chuẩn cho loại hình nhà trọ do các hộ gia đình, cá nhân xây dựng là cần thiết.

Phát triển nhà ở phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở; tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng xây dựng.
Phát triển nhà ở phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở; tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng xây dựng.

Bộ Xây dựng cho biết, mô hình nhà trọ do các hộ gia đình, cá nhân xây dựng đã phát triển mạnh và hỗ trợ cho rất nhiều công nhân người lao động tại các khu, cụm, công nghiệp, khu đô thị có chỗ ở trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, còn nhiều khu nhà trọ hiện nay chưa đảm bảo chất lượng sống của người lao động. Cụ thể, nhiều khu nhà là những dãy phòng cấp bốn, diện tích mỗi phòng chỉ rộng khoảng 9-10m2, thiếu nước sạch, môi trường ô nhiễm, không có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật kèm theo...

Do đó, Bộ Xây dựng hiện đang triển khai xây dựng tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, nghiên cứu bổ sung các quy định chung về tiêu chuẩn thiết kế, hạ tầng kỹ thuật, quy mô, chất lượng mô hình nhà ở do hộ gia đình, cá nhân xây dựng để cho thuê (nhà trọ) đảm bảo đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, sinh viên và người nhập cư.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, pháp luật về nhà ở chưa quy định khái niệm nhà trọ hoặc phòng trọ. Tuy nhiên, Luật nhà ở 2014 đã có quy định khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán theo cơ chế thị trường.

Đồng thời yêu cầu việc phát triển nhà ở phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở; tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng xây dựng; thực hiện đúng các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm kiến trúc, cảnh quan, vệ sinh, môi trường, an toàn trong quá trình xây dựng và có khả năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên đất đai.