Góc nhìn đại biểu:

Xóa tiền phạt chậm nộp cần đảm bảo đúng đối tượng

Theo Lan Hương/quochoi.vn

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước đang được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp 8.

Ngành Thuế quyết liệt xử lý tình trạng lợi dụng chính sách khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp thuế.
Ngành Thuế quyết liệt xử lý tình trạng lợi dụng chính sách khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp thuế.

Theo đó, dự kiến có 07 nhóm đối tượng được áp dụng, với tổng số tiền khoảng 16.300 tỷ đồng. Vậy các nhóm đối tượng trong Dự thảo Nghị quyết đã thực sự phù hợp với tình hình thực tế? Nguyên tắc, cơ chế nào để giám sát trong quá trình xem xét đối tượng được khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp? Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, cho rằng các quy định trong Nghị quyết cần đảm bảo đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và gắn trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan...

Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế để xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp tồn tại lâu năm nhưng thực tế không có khả năng thu hồi mà hiện tại cơ quan thuế các cấp vẫn phải theo dõi, quản lý, gây lãng phí nguồn nhân lực. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Phạm Văn Hòa về nội dung này.

PV: Thưa đại biểu, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước đang được Quốc hội cho ý kiến. Đại biểu đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành Nghị quyết này?

Đại biểu Phạm Văn Hòa.
Đại biểu Phạm Văn Hòa.

Đại biểu Phạm Văn Hòa: Thời gian qua, tình trạng chậm nộp, hoãn nộp, không có khả năng nộp thuế cho nhà nước đã diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Đây là vấn đề quan trọng mà ngành tài chính cần có đề xuất đối với Chính phủ, Quốc hội để ban hành nghị quyết để xử lý vấn đề này.

Cá nhân tôi rất ủng hộ Quốc hội ban hành Nghị quyết xử lý nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp đối với các cá nhân, tổ chức không còn khả năng nộp thuế.

Dự thảo Nghị quyết đã nêu 07 nhóm đối tượng được khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp. Đại biểu có đồng tình với nội dung trong Tờ trình của Chính phủ?

Tôi thấy những nhóm đối tượng đưa ra trong Dự thảo Nghị quyết theo tờ trình của Chính phủ là phù hợp, vì đây là những đối tượng không còn khả năng nộp thuế. Tuy nhiên, những đối tượng này cũng tùy theo tính chất, điều kiện, hoàn cảnh mà xem xét cho thật kỹ lưỡng, khách quan khi tiến hành xóa nợ thuế.

Mặc dù đối tượng là phù hợp nhưng phải công tâm, vô tư, tránh mức thấp nhất tình trạng tiêu cực của cơ quan công quyền khi xóa nợ thuế cho các tổ chức, cá nhân.

Đại biểu có kỳ vọng gì nếu Nghị quyết được thông qua, sẽ có tác động như thế nào khi đi vào cuộc sống?

Nghị quyết được thông qua thì ngành thuế không còn day dứt về tình trạng nợ đọng thuế đối với những trường hợp không còn khả năng nộp thuế. Còn những đối tượng được xóa tiền phạt chậm nộp cũng được an tâm khi họ không còn là đối tượng nợ thuế, để họ yên tâm sản xuất kinh doanh tốt hơn.

Vì thực tế, hệ thống công nghệ thông tin đang kết nối rộng rãi, đơn vị nào nợ thuế thì được liên kết với toàn hệ thống, sẽ gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài. 

Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!

Theo ý kiến của đại biểu Phạm Văn Hòa có thể thấy, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước là cần thiết.

Tuy nhiên, cũng cần nêu rõ trách nhiệm chủ quan của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế lớn, kéo dài qua nhiều năm; báo cáo rõ việc khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với các khoản nợ liên quan và có đánh giá tác động cụ thể.

Bên cạnh đó, việc xử lý nợ phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và đảm bảo điều kiện quy định hồ sơ, quy trình, thủ tục và chịu trách nhiệm của cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thực hiện xóa nợ thuế cần công khai, minh bạch, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền, giám sát của người dân. Việc xử lý nợ nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhưng phải phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ỳ, nợ thuế.