Xử lý miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện thế nào?

PV.

Tổng cục Thuế trả lời câu hỏi của doanh nghiệp có nội dung liên quan đến chính sách thuế trong xử lý miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Một số doanh nghiệp đang triển khai các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điểm 9 Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ, hỏi về hướng dẫn chính sách thuế trong xử lý miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Về việc này, Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau:

- Tại Điểm 9 Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định: “9. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu.”

- Tại Số thứ tự 2 Mục I Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định sản phẩm lâm sản:

“Sản phẩm lâm sản bao gồm:

- Sản phẩm gỗ được chế biến, lắp ráp bằng máy hoặc thủ công

- Gỗ nhân tạo (MDF, ván sợi, dăm, ghép thanh)

- Sản phẩm (viên củi nén, Biomass Wood Pellet, ...) được chế biến từ nguyên liệu gỗ rừng trồng, gỗ tận thu và phế, phụ phẩm lâm nghiệp (cành cây rừng trồng, mùn cưa, gỗ vụn, ...)

- Sản phẩm ngoài gỗ (sản phẩm chế biến từ tre, song, mây, hồi, quế thông)... ”

- Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 5233/BNN-KTHT ngày 23/6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5090/BKHĐT-KTNN ngày 30/6/2016:

“Dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất chế biến gỗ mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ thuộc danh mục số 9 danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn, quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ”.

Như vậy, nếu dự án đầu tư của DN thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn theo đúng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ thì dự án được hưởng các ưu đãi trong xử lý miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như trên.