Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 3/2020

Với những nỗ lực phát triển bền vững thị trường, đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán năm 2019) tạo ra khung pháp lý mới, phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, những quy định mới liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán, giúp phát triển thị trường bền vững trong tương lai.

Những quy định mới liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán. Nguồn: internet
Những quy định mới liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán. Nguồn: internet

Tổng quan về vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Vi phạm pháp luật chứng khoán là các hành vi của tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật Chứng khoán và quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK). Cụ thể, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm các hành vi vi phạm quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán chứng khoán riêng lẻ; vi phạm quy định trong quản trị công ty đại chúng, vi phạm trong lĩnh vực niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán; vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán và giao dịch chứng khoán; vi phạm quy định về kinh doanh chứng khoán và hành nghề chứng khoán; vi phạm quy định về nghĩa vụ công bố thông tin... và thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và TTCK. Các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán có đặc thù là phát sinh nhanh, phức tạp và khó xác định. Chủ thể gây ra các vi phạm này tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định pháp luật. Xử lý vi phạm hành chính áp dụng cho tổ chức, cá nhân được xác định vi phạm hành chính theo quy định pháp luật chứng khoán và các nghị định liên quan nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trên TTCK Việt Nam, các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán khá đa dạng, nhưng tập trung ở một số loại vi phạm chủ yếu như:

Vi phạm quy định công bố thông tin: Việc công bố thông tin không đảm bảo yêu cầu chính xác, kịp thời và đầy đủ có tác động không nhỏ đến giá cổ phiếu. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc chậm công bố báo cáo tài chính xảy ra thường xuyên. Những tháng đầu năm 2020 đã có nhiều công ty niêm yết xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính như: Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai... Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là nhiều doanh nghiệp đã vi phạm và bị xử phạt nhưng vẫn tiếp tục vi phạm như Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin. Điều này chứng tỏ mức xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe. Không chỉ có các doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin mà nhiều cá nhân cũng vi phạm quy định này. Những năm qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt nhiều cá nhân về hành vi báo cáo thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, hay báo cáo không đúng thời hạn khi thay đổi số cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành, hay báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch...

Bên cạnh đó, nhiều vi phạm liên quan đến thao túng giá chứng khoán, giao dịch có tính chất nội gián diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại. Đây là các hành vi chiếm tỷ trọng khá lớn trong những vụ UBCKNN phát hiện và xử phạt. Cụ thể, năm 2017, UBCKNN xử phạt 5 trường hợp về thao túng giá chứng khoán; Năm 2018, con số này tăng lên 9 trường hợp với số tiền phạt lên tới 5,1 tỷ đồng, chiếm hơn 25% trong tổng số tiền phạt cả năm, trong đó có 8 trường hợp cùng bị phạt 550 triệu đồng và không có biện pháp khắc phục hậu quả và chỉ có duy nhất một trường hợp yêu cầu nộp thêm số lợi bất hợp pháp thu được. Năm 2019, UBCKNN xử phạt nhiều trường hợp thao túng giá chứng khoán (7 trường hợp trong 9 tháng đầu năm) và các trường hợp đều không phát hiện số thu bất hợp pháp. Không ít trường hợp thao túng giá chứng khoán bị xử phạt kịch khung nhưng tính chất, mức độ của vi phạm này vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Nhiều trường hợp vi phạm của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan cũng bị phát hiện và xử phạt. Trong quyết định xử phạt của UBCKNN, nhiều năm qua có nhiều cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp, hoặc có mối liên quan tới ban lãnh đạo bị xử phạt vi phạm hành chính vì giao dịch không đúng quy định, lợi dụng ưu thế biết trước thông tin để giao dịch. Trong năm 2018 có 260/364 quyết định xử phạt của UBCKNN là về trường hợp vi phạm này.

TTCK càng phát triển thì tính chất, mức độ vi phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán ngày càng phức tạp và tinh vi gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của TTCK và gây thiệt hại cho nhà đầu tư, đồng thời gây khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc phát hiện và xử lý. Để tiến tới giảm thiểu và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, các cơ quan chuyên môn phải có thẩm quyền đủ mạnh để phát hiện và minh chứng các hành vi vi phạm cùng với chế tài và mức xử phạt đủ sức răn đe.

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo (được áp dụng đối với các vi phạm nhỏ, lần đầu và có tình tiết giảm nhẹ), phạt tiền theo quy định. Ngoài các hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm hành chính, buộc thu hồi chứng khoán hoặc tiền đặt cọc...

Về quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam

Việc xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Điều 132- Luật Chứng khoán năm 2019). Trước khi Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực vào năm 2021, việc xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định trong Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán năm 2010, Luật xử phạt vi phạm hành chính (2012), Nghị định số 108/2013/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 145/2016-NĐ/CP ngày 01/11/2016. Những thay đổi trong việc quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đều theo hướng bổ sung thêm các hành vi được coi là vi phạm và tăng mức phạt cho phù hợp với thực trạng và mức độ phát triển của thị trường.

Về thực trạng hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán 

Thống kê từ UBCKNN cho thấy, các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán có chiều hướng gia tăng qua các năm, đặc biệt tăng mạnh trong 3 năm gần đây. Cụ thể, số trường hợp xử phạt vi phạm năm 2019 đã tăng khoảng 30% so với năm 2018. Cùng với đó, số tiền phạt thu được cũng tăng lên nhanh (Hình 1).

Mặc dù, khung khổ pháp lý về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán tương đối đồng bộ nhưng trong bối cảnh hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Với khung pháp lý hiện hành, tình trạng chung về xử lý vi phạm hành chính thì việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trong những năm qua đã được xử lý kịp thời nhưng hiệu quả chưa cao. Thực tế cho thấy, có nhiều trường hợp nghi vấn các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán nhưng không xác định được vi phạm hoặc xác định được vi phạm nhưng các hình thức xử phạt còn nhẹ. Số liệu các mã chứng khoán nghi vấn có giao dịch bất thường hàng năm khá nhiều, nhưng số trường hợp minh chứng được là có lỗi lại rất thấp do không đủ căn cứ.. Điển hình như trường hợp của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai dù liên tục sai phạm chậm công bố thông tin trong thời gian dài và bị nhắc nhở nhiều lần nhưng doanh nghiệp này cũng chỉ bị xử phạt 60 triệu đồng hay trường hợp của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ dù UBCKNN đã nâng mức phạt do vi phạm công bố thông tin nhiều lần nhưng mức xử phạt cũng chỉ 100 triệu đồng.

 Đối với trường hợp thao túng giá chứng khoán, ít khi xác định được số lợi bất hợp pháp để thu lại, trong khi mức xử phạt 500-600 triệu đồng/lần vi phạm được đánh giá là chưa phù hợp với tốc độ phát triển nhanh của TTCK Việt Nam. Tương tự, mức xử phạt đối với các cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp và người có liên quan trong trường hợp lợi dụng lợi thế về thông tin để kiếm lời được cho là quá nhỏ so với lợi ích mang lại từ việc vi phạm. 

Thời gian qua, UBCKNN gặp không ít khó khăn trong phát hiện và xử phạt vi phạm pháp luật chứng khoán bởi chưa có đủ thẩm quyền cũng như chế tài để thanh tra, kiểm tra, phát hiện, cưỡng chế thực thi pháp luật phù hợp với thực trạng vi phạm hành chính cũng như sự phát triển của thị trường chứng khoán.

Quy định mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Luật Chứng khoán năm 2019 ra đời tạo ra khung khổ pháp lý đồng bộ, khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, thúc đẩy TTCK phát triển bền vững. Những quy định mới liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán phù hợp với thực tiễn phát triển của thị trường, giải quyết được những bất cập trong xử lý vi phạm hành chính theo quy định cũ, được kỳ vọng góp phần tăng cường công khai, minh bạch đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả.

Thứ nhất, Luật Chứng khoán năm 2019 mở rộng phạm vi điều chỉnh phù hợp với mức độ phát triển mới của thị trường. Tại Điều 12 Luật Chứng khoán năm 2019 đã thêm nhiều quy định về hành vị bị nghiêm cấm đã được bổ sung như: Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác để thực hiện việc mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để thao túng giá chứng khoán; sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng; cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán.

Bên cạnh đó, Luật Chứng khoán năm 2019 mở rộng các đối tượng công bố thông tin như chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; người nội bộ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người có liên quan của người nội bộ; cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng; nhà đầu tư, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng... Điều 118 Luật Chứng khoán năm 2019). Việc bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm này phù hợp với thực trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam thời gian qua khi ngày càng nhiều các hoạt động thao túng giá chứng khoán và giao dịch nội gián. Đây là các căn cứ bổ sung để xác định vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và xử phạt.

Thứ hai, trước thực trạng nhiều hành vi vi phạm hành chính lặp đi lặp lại, nhằm răn đe và giảm thiểu các hành vi vi phạm trên thị trường, Luật Chứng khoán năm 2019 bổ sung chế tài xử phạt nặng hơn, mức xử lý vi phạm được điều chỉnh tăng lên, cùng với các hình thức xử lý bổ sung.

Đối với hành vi thao túng giá chứng khoán và giao dịch nội gián, Luật Chứng khoán năm 2019 quy định mức phạt tiền tối đa lên đến 10 lần khoản thu trái pháp luật có được từ hành vi vi phạm đối với tổ chức và 5 lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân. Các trường hợp không có khoản thu trái pháp luật, hoặc mức phạt tính theo khoản thu trái pháp luật thấp hơn mức phạt tiền tối đa được quy định thì áp dụng mức phạt hành chính tối đa đối với tổ chức là 3 tỷ đồng, 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân. Các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực chứng khoán cũng được Luật Chứng khoán năm 2019 quy định mức xử phạt tối đa (tại Điều 132 Luật Chứng khoán năm 2019). Mức xử phạt này tăng gấp 1,5 lần so với mức xử phạt theo quy định cũ, tương ứng là 2 tỷ đồng và 1 tỷ đồng. Việc nâng mức xử phạt là vượt hơn so với quy định xử phạt trong Luật Xử phạt vi phạm hành chính 2012 (2 tỷ đồng với tổ chức và 1 tỷ đồng đối với cá nhân).

Để tăng cường tính răn đe, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn TTCK, Luật Chứng khoán năm 2019 đã bổ sung các biện pháp xử phạt mạnh khác như cấm những cá nhân vi phạm đảm nhiệm các chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn;  cấm thực hiện các hoạt động về chứng khoán và TTCK có thời hạn hoặc vĩnh viễn do thực hiện hành vi vi phạm trong hoạt động về chứng khoán và TTCK (Điều 7- Luật Chứng khoán năm 2019). 

Thứ ba, Luật Chứng khoán năm 2019 quy định về nâng cao năng lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi pháp luật, tăng cường hiệu quả công tác phát hiện, xác minh, chứng minh và xử lý các hành vi lạm dụng thị trường, đặc biệt là thao túng, giao dịch nội bộ. Luật Chứng khoán năm 2019 đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, giám sát đối với thị trường chứng khoán, phân công phân cấp rõ ràng. Cùng với đó, các cơ chế phối hợp trao đổi thông tin cũng được quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả giám sát chung đối với các thành viên thị trường, đồng thời đánh giá sát hơn về hoạt động, thực tế doanh nghiệp, tăng chất lượng giám sát.

Luật Chứng khoán năm 2019 đã bổ sung một số quyền cho UBCKNN trong việc áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thị trường chứng khoán. UBCKNN được bổ sung thẩm quyền để quản lý, giám sát toàn diện hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thuận lợi hơn trong việc phát hiện, xác minh các vi phạm. Cụ thể, UBCKNN được bổ sung quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra phải cung cấp cho UBCKNN khi có yêu cầu nhằm làm rõ mối liên hệ, dòng tiền của các đối tượng nghi vấn, làm cơ sở xác minh và xử lý vi phạm. UBCKNN được quyền yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch trên tài khoản của khách hàng đối với các trường hợp có dấu hiệu thực hiện hành vi bị cấm trong hoạt động chứng khoán và TTCK. UBCKNN cũng được bổ sung quyền yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cung cấp tên, địa chỉ, số máy gọi và được gọi, thời gian gọi để xác minh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, UBCKNN cũng được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, đến làm việc liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra (Điều 130- Luật Chứng khoán năm 2019).

Bên cạnh đó, Luật Chứng khoán năm 2019 quy định cơ chế phối hợp giám sát giữa UBCKNN với các cơ quan khác nhau. Đối với Sở giao dịch chứng khoán, Luật mới hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và quy định rõ trách nhiệm của Sở trong việc giám sát giao dịch, giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của các thành viên giao dịch. Đối với các công ty chứng khoán, Luật quy định rõ trách nhiệm của công ty chứng khoán trong giám sát giao dịch chứng khoán. Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin của công ty đại chúng về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đóng mã số thuế, mở lại mã số thuế, ngường hoạt động, tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, kết quả xử lý vi phạm pháp luật về thuế, quyết định cưỡng chế nợ thuế... nhằm thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ngoài ra, cơ chế phối hợp với cơ quan quản lý TTCK nước ngoài tạo điều kiện cho UBCKNN phối hợp trao đổi thông tin về các vụ việc vi phạm mang tính xuyên biên giới trong lĩnh vực chứng khoán. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nhiều cam kết hội nhập được ký kết và thực hiện thì đây là một điểm mới quan trọng, phù hợp với tình hình mới. 

Luật Chứng khoán năm 2019 đảm bảo tính độc lập của UBCKNN trong hoạt động quản lý điều hành, xử lý các vấn đề của thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế và các nguyên tắc của Tổ chức quốc tế, trong đó, có UBCKNN các thẩm quyền trực tiếp thanh tra, kiểm tra, quản lý, giám sát và xử lý vi phạm hành chính.

Một số đề xuất, khuyến nghị

TTCK Việt Nam đang đứng trước cơ hội được nâng hạng thị trường từ cận biên lên thị trường mới nổi, với nhiều cơ hội đón nhận các dòng vốn đầu tư lớn trên thế giới, mở rộng thị trường. Để nắm bắt cơ hội này, TTCK Việt Nam cần nâng cao tính minh bạch của thị trường, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thu hút nhà đầu tư mới; triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đẩy mạnh xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, góp phần quan trọng trong bảo vệ lợi ích nhà đầu tư, phát triển bền vững thị trường. Theo đó, các cơ quan liên quan cần tập trung một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật cụ thể về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để có thể áp dụng ngay khi Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021. Cách xác định các khoản thu lợi bất chính, bao gồm cả thu nhập trực tiếp và thu nhập gián tiếp là vấn đề cần được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Cần quy định phương pháp tính toán, xác định rõ ràng, cụ thể để quá trình thực hiện thuận lợi. Đồng thời, kiến nghị tăng mức xử phạt vi phạm vi phạm hành chính cho phù hợp và đảm bảo sự thống nhất giữa các văn bản luật, cũng là để tăng tính răn đe, ngăn ngừa vi phạm, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thứ hai, tăng cường kỷ luật thị trường. Theo đó, tăng cường giám sát việc công bố thông tin của các tổ chức niêm yết và các cá nhân trong diện phải công bố thông tin. UBCKNN chỉ đạo Sở giao dịch chứng khoán tăng cường năng lực quản trị điều hành, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, giao dịch cổ đông lớn, cổ đông sáng lập; Tăng cường giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Xử lý nghiêm các tổ chức công bố thông tin với nội dung không chính xác. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, tổ chức thanh tra định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện sai phạm, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của thanh tra trong trường hợp nếu phát hiện sai mà không xử lý. Trong quá trình điều tra, xử lý, UBCKNN cần xem xét trách nhiệm của những người có liên quan như công ty chứng khoán, môi giới để xác định sự liên quan, cấu kết nhằm xử lý đúng người đúng tội và không bỏ qua vi phạm. 

Thứ ba, tăng cường nâng cao nhận thức của nhà đầu tư, doanh nghiệp và những người tham gia thị trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức đầu tư, các quy định pháp luật ra thị trường để hạn chế sai phạm, giúp thị trường lành mạnh hơn, bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn. Các doanh nghiệp cũng cần tự nâng cao ý thức trong việc công bố thông tin bởi nếu bị xử phạt nặng có thể gây ra những thiệt hại về kinh tế, làm mất uy tín, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp trên TTCK.          

Tài liệu tham khảo:

1. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

3. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ;

4. Luật Xử phạt vi phạm hành chính 2012 số 15/2012/QH13 ;

5. Nghị định số 108/2013/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

6. Nghị định số 145/2016-NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

7. Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Báo cáo thường niên các năm.