Xử lý vướng mắc hoàn thuế VAT cho người nước ngoài

Theo mof.gov.vn

(Taichinh) - Bộ Tài chính vừa có công văn 8724/BTC-TCHQ ngày 29/6/2015 hướng dẫn xử lý vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài trong trường hợp người nước ngoài đã được hoàn thuế nhưng không xuất cảnh quay trở lại nội địa.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó,cơ quan hải quan nơi áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài thực hiện giám sát qua hệ thống camera, đồng thời phối hợp với Cảng hàng không, Công an cửa khẩu (đối với sân bay quốc tế), Cảng Vụ, Bộ đội Biên phòng (đối với cảng biển quốc tế) nắm thông tin về khách xuất cảnh ra khỏi khu vực cách ly của sân bay quốc tế, khu vực hoàn thuế của cảng biển quốc tế để xử lý đối với trường hợp khách đã được hoàn thuế nhưng không xuất cảnh.

Trong trường hợp người nước ngoài đã được hoàn thuế GTGT nhưng không xuất cảnh vì lý do nào đó thì xử lý như sau:Cơ quan hải quan hướng dẫn người nước ngoài xuất trình hàng hóa, chứng từ chi tiền hoàn thuế GTGT do ngân hàng phát hành (nếu có).

Trường hợp người nước ngoài có mang theo hàng hóa đã được ngân hàng thương mại hoàn thuế GTGT, cơ quan hải quan hướng dẫn người nước ngoài có thể lựa chọn một trong hai cách xử lý sau: Người nước ngoài gửi lại hàng hóa cho cơ quan hải quan: Cơ quan hải quan lập biên bản chứng nhận (2 bản), giao cho người nước ngoài 01 bản và tạm giữ hàng hóa đã được ngân hàng thương mại hoàn trả tiền thuế GTGT; Hướng dẫn, giải thích cho người nước ngoài biết khi người nước ngoài tiếp tục xuất cảnh thì thông báo trước cho cơ quan hải quan trước 24 giờ trước khi xuất cảnh; Khi xuất cảnh thì xuất trình cho cơ quan hải quan biên bản chứng nhận do cơ quan hải quan lập để nhận lại hàng hóa đang được cơ quan hải quan tạm giữ. Sau khi người nước ngoài nhận lại hàng hóa do cơ quan hải quan tạm giữ, cơ quan hải quan hướng dẫn, giám sát người nước ngoài vào khu vực cách ly. Người nước ngoài mang hàng hóa đã được hoàn thuế GTGT theo người: Cơ quan hải quan hướng dẫn người nước ngoài cùng đến quầy của ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT đã thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài để phối hợp xử lý.

Cơ quan hải quan gạch bỏ dấu “Đồng ý hoàn thuế” trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT, ghi rõ lý do và đóng dấu công chức hải quan sau khi người nước ngoài đã nộp lại tiền hoàn thuế cho ngân hàng thương mại.

Về phía ngân hàng thương mại thực hiện: Thu lại tiền đã hoàn cho người nước ngoài; Thu lại chứng từ chi tiền hoàn thuế (nếu có); Gạch bỏ chữ ký, dấu xác nhận đã thanh toán tiền hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài của ngân hàng thương mại trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và trả lại toàn bộ hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài; Không thực hiện trích tiền phí hoàn thuế 15% trên tổng số hàng hóa đủ điều kiện hoàn thuế của khách nước ngoài vừa thu lại tiền hoàn thuế.

Trường hợp người nước ngoài sau đó xuất cảnh, tiếp tục sử dụng hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT mà cơ quan hải quan đã gạch bỏ dấu “ Đồng ý hoàn thuế”, ngân hàng thương mại gạch bỏ chữ ký, dấu xác nhận đã thanh toán tiền hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài đủ vẫn được hoàn thuế GTGT trong trường hợp hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian 60 (sáu mươi) ngày tính đến ngày người nước ngoài thực xuất cảnh. Thủ tục hoàn thuế quy định tại Điều 19, Điều 20 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp người nước ngoài không mang hàng hóa theo người (hàng hóa có thể ký gửi theo chuyến bay, gửi người thân, bạn bè...trên cùng chuyến bay) - hàng hóa đã xuất khẩu: Người nước ngoài có trách nhiệm liên hệ với cơ quan hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục hoàn thuế GTGT để khai báo việc không thực hiện xuất cảnh. Cơ quan hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài thực hiện kiểm tra hàng hóa người nước ngoài đã được hoàn thuế không mang trở lại nội địa. Không thu lại tiền đã hoàn thuế của người nước ngoài khi hàng hóa thực xuất khẩu.

Xử phạt vi phạm hành chính: Trường hợp hàng hóa của người nước ngoài đã được ngân hàng thương mại hoàn trả tiền thuế GTGT theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC nhưng không xuất cảnh mà mang hàng hóa ra khỏi khu vực cách ly để trở lại nội địa, cố tình không khai báo với cơ quan hải quan: thực hiện theo quy định tại Điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ.

Trường hợp người nước ngoài vì lý do khách quan nào đó (do ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ, chuyến bay/chuyến tàu bị hủy chuyến,....) không thể xuất cảnh, ra khỏi khu cách ly/ khu vực hoàn thuế của sân bay quốc tế/cảng biển quốc tế để quay trở lại nội địa thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ.