Xuất cấp 2.600 bộ nhà bạt phục vụ phòng, chống dịch Covid-19


Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-TCDT ngày 07/4/2020, giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp 2.600 bộ nhà bạt các loại cho các đơn vị làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới đất liền, đơn vị triển khai bệnh viện dã chiến để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Kiểm tra lắp dựng nhà bạt trước khi giao cho các đơn vị tiếp nhận của Bộ Quốc phòng.
Kiểm tra lắp dựng nhà bạt trước khi giao cho các đơn vị tiếp nhận của Bộ Quốc phòng.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, trên cơ sở yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai xuất cấp 2.600 bộ nhà bạt các loại theo đúng kế hoạch tiếp nhận, phân bổ của Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng).

Số lượng nhà bạt trên phải bảo đảm thời gian hoàn thành giao, nhận nhà bạt đến ngày 15/4/2020, nhằm kịp thời trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới đất liền, đơn vị triển khai bệnh viện dã chiến để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

Trước đó, ngày 03/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.