Xuất cấp hơn 1.374 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh Bình Định, Phú Yên

Hà Anh

Ngày 29/8/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1010/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Định, Phú Yên để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.374,69 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Định, Phú Yên để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2022.

Cụ thể, tỉnh Bình Định được hỗ trợ 1.290,675 tấn gạo; tỉnh Phú Yên được hỗ trợ 84,015 tấn gạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; tiếp nhận, sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Quyết định số 1010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 29/8/2022.