Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực gấp rút nhập gạo dự trữ quốc gia năm 2022


Gạo là một trong những mặt hàng lương thực dự trữ quốc gia quan trọng. Để hoàn thành kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia năm 2022 theo Quyết định số 30/QĐ-TCDT ngày 26/01/2022 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), hiện nay, các Cục DTNN khu vực đang gấp rút triển khai mua nhập gạo dự trữ quốc gia đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, góp phần đáp ứng kịp thời những yêu cầu cấp bách, đột xuất của Chính phủ, đảm bảo an sinh xã hội.

Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã hoàn thành nhập kho 10.500 tấn gạo DTQG, đạt 100% kế hoạch được giao.
Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã hoàn thành nhập kho 10.500 tấn gạo DTQG, đạt 100% kế hoạch được giao.

Đã nhập 197.614 tấn gạo dự trữ quốc gia

Năm 2022, ngành DTNN được giao kế hoạch nhập mua 220.000 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG). Triển khai nhiệm vụ được giao, ngày 26/01/2022, Tổng cục DTNN ban hành Quyết định số 30/QĐ-TCDT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch DTQG năm 2022. Theo Quyết định này, các Cục DTNN khu vực đã tích cực triển khai ký hợp đồng mua gạo nhập kho DTQG.

Đến ngày 19/5/2022 đã ký hợp đồng mua 220.000 tấn, tiến độ nhập kho đến nay đạt 197.614 tấn/220.000 tấn. Trong đó, đợt mở thầu ngày 15/3/2022, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật của 195 gói thầu mua 220.000 tấn gạo.

Kết quả, số lượng gạo trúng thầu và ký hợp đồng với nhà thầu là 205.000 tấn; tiến độ nhập gạo đến ngày 19/5/2022 là 192.752 tấn/205.000 tấn. Theo đó, số lượng gạo phải tổ chức đấu thầu lại 15.000 tấn, gồm: Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh là 8.000 tấn (mở thầu ngày 18/4/2022); Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên 6.000 tấn và Cục DTNN khu vực Hà Nội 1.000 tấn (mở thầu ngày 13/4/2022). Đến nay, các Cục DTNN khu vực đ. mở thầu và có nhà thầu trúng thầu. Tiến độ nhập gạo đến ngày 19/5/2022 đạt 4.862 tấn/15.000 tấn.

Qua thực tế triển khai cho thấy, với sự chủ động, sáng tạo và tích cực triển khai, đến nay đã có một số Cục DTNN khu vực “về đích” sớm công tác nhập gạo DTQG năm 2022. Điển hình như: Cục DTNN khu vực Đông Bắc hoàn thành sớm kế hoạch mua gạo nhập kho năm 2022.

Ngày 15/3/2022, đơn vị này đã tổ chức đấu thầu qua mạng thành công mua nhập 10.500 tấn gạo theo chỉ tiêu được giao. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã liên hệ với các doanh nghiệp trúng thầu, để hoàn thiện hợp đồng mua bán; đồng thời, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương cung cấp gạo nhập kho.

Đến ngày 8/4/2022, chuyến hàng đầu tiên đã nhập kho tại Chi cục DTNN Hải An đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định. Trong suốt quá trình nhập hàng, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi thường xuyên đôn đốc khách hàng đẩy nhanh tiến độ nhập kho; đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các Chi cục DTNN trực thuộc tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng gạo nhập kho năm 2022.

Với tinh thần quyết tâm cao, đến hết ngày 7/5/2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã  hoàn thành kế hoạch mua nhập 10.500 tấn gạo tại 5 Chi cục DTNN trực thuộc đảm bảo an toàn, đủ số lượng, chất lượng, vượt tiến độ thời gian theo quy định của Tổng cục DTNN.

Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ cũng là một đơn vị hoàn thành sớm kế hoạch mua nhập gạo DTQG. Năm 2022, đơn vị được Tổng cục DTNN giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu qua mạng 11.500 tấn gạo. Sau khi nhận được quyết định của Tổng cục DTNN, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt bàn bạc, đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết quả, từ ngày 10/4 - 5/5/2022, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ nhập kho dự trữ 11.500 tấn gạo. Gạo nhập kho đảm bảo đủ về số lượng, an toàn về chất lượng và đưa vào quản quản theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước.

Một đơn vị khác cũng hoàn thành sớm chỉ tiêu mua gạo nhập kho năm 2022 là Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên. Năm 2022, đơn vị được giao mua gạo nhập kho 10.500 tấn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay sau khi Tổng cục DTNN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2022, đơn vị đã tổ chức đấu thầu qua mạng thành công việc lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị chủ động tạo điều kiện thuận lợi trong khi kết hợp đồng với nhà thầu trúnthầu; thường xuyên đôn đốc nhà thầu nhập hàng. Đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các Chi cục DTNN trực thuộc tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng gạo nhập kho năm 2022 nhằm đẩy nhanh tiến độ nhập kho gạo DTQG. Đến ngày 25/5/2022, đơn vị đã hoàn thành nhập kho 10.500 tấn gạo DTQG, đạt 100% kế hoạch được giao, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng gạo nhập kho DTQG theo quy định...

 Đẩy nhanh công tác nhập gạo dự trữ quốc gia

Theo Tổng cục DTNN, năm 2022, hồ sơ mời thầu các gói thầu mua gạo DTQG tiếp tục được các Cục DTNN khu vực thống nhất áp dụng điểm đánh giá uy tín nhà thầu trong thời gian 5 năm trở lại đây theo hướng nhà thầu đã được các Cục DTNN khu vực phê duyệt trúng thầu gói thầu cung cấp gạo DTQG, nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, đạt 50 điểm.

Theo quy định, nhà thầu đã ký hợp đồng cung cấp gạo với các Cục DTNN khu vực nhưng không thực hiện theo đúng tiến độ (giao hàng chậm) hoặc giao hàng không đảm bảo chất lượng để các đơn vị từ chối nhập hàng, đạt 70 điểm; không thuộc 2 trường hợp nêu trên, đạt tối đa 100 điểm tại nội dung đánh giá này.

Cùng với quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, các đơn vị đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định về đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả.

Để hoàn thành số lượng gạo nhập kho DTQG theo kế hoạch được giao, hiện các Cục DTNN khu vực đã và đang gấp rút triển khai công tác này, góp phần đáp ứng kịp thời những yêu cầu cấp bách, đột xuất của Chính phủ, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo Hà Huyền/Bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính số kỳ 2 tháng 6/2022.