Xuất cấp hơn 7.757 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 5 tỉnh

Mỹ Hạnh

Đến ngày 15/11/2023, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Vĩnh Phú đã hoàn thành xong trước thời hạn việc xuất cấp hơn 7.757, tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 trên địa bàn 5 tỉnh (Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang) đảm bảo về số lượng, chất lượng.

Gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang học kỳ I năm học 2023 - 2024.
Gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang học kỳ I năm học 2023 - 2024.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú đã phối hợp với UBND các tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính các địa phương giao nhiệm vụ cho các Chi cục DTNN tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho.

Cùng với đó, đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, kho tàng, phương tiện vận chuyển để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ đúng thời gian, tiến độ.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, cộng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Cục cùng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của công chức, người lao động, nên đến ngày 15/11/2023, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú đã hoàn thành trước thời hạn việc xuất cấp hơn 7.757 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 trên địa bàn các tỉnh.

Cụ thể, Cục đã xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Yên Bái (hơn 1.632 tấn), Lào Cai (hơn 2.621 tấn), Tuyên Quang (hơn 863 tấn), Phú Thọ (hơn 267 tấn) và Hà Giang (hơn 2.372 tấn). Việc xuất cấp được thực hiện kịp thời đến tay các đối tượng thụ hưởng đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng theo kế hoạch của UBND các tỉnh.

Chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn DTQG cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian qua đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình học sinh, tiếp bước cho học sinh nghèo tới trường.