Xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 10/2017 đạt 20.292 triệu USD, cao hơn 892 triệu USD so với số ước tính, là tháng có kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm, trong đó điện thoại và linh kiện cao hơn 257 triệu USD; giày dép cao hơn 132 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng cao hơn 111 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 102 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cao hơn 85 triệu USD; sắt thép cao hơn 61 triệu USD; thủy sản cao hơn 56 triệu USD; gạo cao hơn 56 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ cao hơn 26 triệu USD; dầu thô cao hơn 15 triệu USD; than đá thấp hơn 11 triệu USD; hóa chất thấp hơn 10 triệu USD; cao su thấp hơn 9 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2017 ước tính đạt 19,2 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,0 tỷ USD, giảm 2,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,2 tỷ USD, giảm 6,5%.

Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm so với tháng trước như: Sắt thép giảm 25,4% (lượng giảm 27,4%); gạo giảm 15,5% (lượng giảm 13,1%); điện thoại và linh kiện giảm 14,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 13,4%; thủy sản giảm 12,4%; hạt điều giảm 6,4% (lượng giảm 4,7%); dệt, may giảm 3,5%. 

Bên cạnh đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng: Than đá tăng 53,3% (lượng tăng 50,4%); rau quả tăng 20,7%; xăng dầu tăng 13% (lượng tăng 8,4%); hóa chất tăng 9,5%; cao su tăng 7,1% (lượng tăng 11,5%). So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2017 tăng 19,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 16,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 20,3%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm 2016: Điện thoại và linh kiện tăng 37,7%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 28,7%.

Tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 53,1 tỷ USD, tăng 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 140,7 tỷ USD, tăng 22,8%. 

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 41,3 tỷ USD, tăng 30,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 23,6 tỷ USD, tăng 38,1%; dệt may đạt 23,6 tỷ USD, tăng 9,5%; giày dép đạt 13 tỷ USD, tăng 11,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 11,5 tỷ USD, tăng 27%; thủy sản đạt 7,6 tỷ USD, tăng 18,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,9 tỷ USD, tăng 10,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 6,4 tỷ USD, tăng 16,2%; hạt điều đạt 3,2 tỷ USD, tăng 23,3% (lượng tăng 1,1%); rau quả đạt 3,2 tỷ USD, tăng 43,1%.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước: Cà phê đạt 2,9 tỷ USD, giảm 3,6% (lượng giảm 22,4%); hạt tiêu đạt 1,1 tỷ USD, giảm 21,4% (lượng tăng 20,5%); sắn và sản phẩm của sắn đạt 896 triệu USD, giảm 1,2% (lượng tăng 3,9%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2017, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 38,1 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016; tiếp đến là EU đạt 35 tỷ USD, tăng 13,9%; Trung Quốc đạt 30,3 tỷ USD, tăng 54,2%; thị trường ASEAN đạt 19,8 tỷ USD, tăng 25,8%; Nhật Bản đạt 15,2 tỷ USD, tăng 14,9%; Hàn Quốc đạt 13,6 tỷ USD, tăng 30,4%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 10/2017 đạt 18.111 triệu USD, thấp hơn 389 triệuUSD so với số ước tính, trong đó: Điện tử, máy tính và linh kiện thấp hơn 328 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng thấp hơn 70 triệu USD; kim loại thường thấp hơn 35 triệu USD; chất dẻo thấp hơn 18 triệu USD; sắt thép thấp hơn 10 triệu USD; phân bón cao hơn 27 triệu USD; tân dược cao hơn 20 triệu USD; vải cao hơn 17 triệu USD.

Ước tính tháng 11/2017, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 19,0 tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 7,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,4 tỷ USD, tăng 3,5%. Kim ngạch một số mặt hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất tăng:Kim loại thường tăng 14%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 12,6%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 7%; sắt thép tăng 6,1%; vải tăng 5,3%; sản phẩm chất dẻo tăng 5,2%; xăng dầu tăng 4,7%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm: Tân dược giảm 15,2%; điện thoại và linh kiện giảm 15,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11 tăng 15,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 10%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện tăng 58%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 38,1%; kim loại thường tăng 26%; xăng dầu tăng 25,2%.

Tính chung 11 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 191,0 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 76,5 tỷ USD, tăng 17,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 114,5 tỷ USD, tăng 23,2%.

 Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất trong nước tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 34 tỷ USD, tăng 34%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 30,7 tỷ USD, tăng 20,7%; điện thoại và linh kiện đạt 14,4 tỷ USD, tăng 50,2%; vải đạt 10,3 tỷ USD, tăng 8%; sắt thép đạt 8,3 tỷ USD, tăng 14,3% (lượng giảm 16,7%); chất dẻo đạt 6,7 tỷ USD, tăng 17,8% (lượng tăng 9%); xăng dầu đạt 6,3 tỷ USD, tăng 39,3% (lượng tăng 9,9%); nguyên phụ liệu dệt may, giày dép đạt 5 tỷ USD, tăng 8,1%; kim loại thường đạt 5 tỷ USD, tăng 13,9% (lượng giảm 19,2%); sản phẩm chất dẻo đạt 4,9 tỷ USD, tăng 22,3%; sản phẩm hóa chất đạt 4,1 tỷ USD, tăng 19,8%; hóa chất đạt 3,7 tỷ USD, tăng 27%; bông đạt 2,2 tỷ USD, tăng 44,6% (lượng tăng 26,2%).

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng năm 2017, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 52,1 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 42,4 tỷ USD, tăng 46%; ASEAN đạt 25,4 tỷ USD, tăng 17,5%; Nhật Bản đạt 14,7 tỷ USD, tăng 7,5%; EU đạt 11 tỷ USD, tăng 10,5%; Hoa Kỳ đạt 8,4 tỷ USD, tăng 7%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10/2017 xuất siêu 2,2 tỷ USD. Tháng 11 ước tính xuất siêu 200 triệu USD, tính chung 11 tháng năm 2017 xuất siêu 2,8 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 26,2 tỷ USD.