Xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2017

Theo Tổng cục Thống kê

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 12/2016 đạt 16.583 triệu USD, cao hơn 583 triệu USD so với số ước tính, trong đó hàng dệt may cao hơn 297 triệu USD; giày dép cao hơn 86 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 64 triệu USD; hàng thủy sản và nhóm sản phẩm túi xách, ví, va li, mũ, ô dù cùng cao hơn 37 triệu USD; rau quả cao hơn 33 triệu USD; điện thoại và linh kiện thấp hơn 210 triệu USD. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện năm 2016 đạt 176,6 tỷ USD, cao hơn 690 triệu USD so với ước tính.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Một ước tính đạt 14,60 tỷ USD, giảm 12% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,31 tỷ USD, giảm 12,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10,29 tỷ USD, giảm 11,9%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng gia công, lắp ráp giảm so với tháng trước: Điện thoại và linh kiện đạt 2,5 tỷ USD, giảm 14,1%; hàng dệt may đạt 2,1 tỷ USD, giảm 10,8%; giày dép đạt 1,2 tỷ USD, giảm 10,2%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 01/2017 tăng 7,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 9,7%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 2,5 tỷ USD, tăng 10,2%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 1,6 tỷ USD, tăng 26,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 900 triệu USD, tăng 23,7%; cà phê đạt 316 triệu USD, tăng 3,1%; rau quả đạt 230 triệu USD, tăng 14,4%. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước: Giày dép đạt 1,2 tỷ USD, giảm 2,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 500 triệu USD, giảm 5,7%; gạo đạt 125 triệu USD, giảm 42,6%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 01/2017 với kim ngạch đạt 3,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là EU đạt 2,9 tỷ USD, tăng 4,8%; Trung Quốc đạt 1,9 tỷ USD, tăng 38,6%; ASEAN đạt 1,4 tỷ USD, tăng 0,5%; Nhật Bản đạt 1,4 tỷ USD, tăng 13,2%; Hàn Quốc đạt 860 triệu USD, tăng 14,4%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 12/2016 đạt 17.077 triệu USD, cao hơn 777 triệu USD so với số ước tính, trong đó xăng dầu cao hơn 242 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 219 triệu USD; điện tử máy tính và linh kiện cao hơn 59 triệu USD; hóa chất cao hơn 37 triệu USD; bông cao hơn 27 triệu USD. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện năm 2016 đạt 174,1 tỷ USD, cao hơn 849 triệu USD so với số ước tính.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 01/2017 ước tính đạt 14,70 tỷ USD, giảm 13,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,20 tỷ USD, giảm 18,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,50 tỷ USD, giảm 10,3%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm mạnh so với tháng trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,6 tỷ USD, giảm 15,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,3 tỷ USD, giảm 10,3%; vải đạt 800 triệu USD, giảm 15,3%; xăng dầu đạt 510 triệu USD, giảm 23,6% (lượng giảm 32,7%).

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 01/2017 ước tính tăng 15,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 15,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16%.  Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 21,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 13,8%; xăng dầu tăng 114,1% (lượng tăng 20,1%); điện thoại và linh kiện tăng 14%.

Về thị trường nhập khẩu trong tháng, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 4,3 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2016; Hàn Quốc đạt 2,5 tỷ USD, tăng 19,3%; ASEAN đạt 2,1 tỷ USD, tăng 15%; Nhật Bản đạt 1,3 tỷ USD, tăng 25,2%; EU đạt 890 triệu USD, tăng 18,3%; Hoa Kỳ đạt 750 triệu USD, tăng 26,6%.

Cán cân thương mại hàng hóa năm 2016 xuất siêu 2,5 tỷ USD, tương đương 1,4% kim ngạch xuất khẩu. Tháng 01/2017 ước tính nhập siêu 100 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,9 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,8 tỷ USD.