Xuất siêu gần 2,87 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm

Theo thoibaonganhang.vn

Theo Tổng cục hải quan, trong tháng 8 nền kinh tế xuất siêu gần 580 triệu USD, cao hơn nhiều con số xuất siêu 200 triệu USD theo ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê. Lũy kế 8 tháng, nền kinh tế xuất siêu gần 2,87 tỷ USD, cao hơn con số ước tính của Tổng cục thống kê là xuất siêu 2,54 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, trong tháng 8 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 16,10 tỷ USD, tăng 8% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 113,21 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 15,52 tỷ USD trong tháng 8, tăng 8,2% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 110,34 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy nền kinh tế tiếp tục xuất siêu tới 580 triệu USD trong tháng 8, cao hơn nhiều so với con số xuất siêu 200 triệu USD như ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê; qua đó nâng mức xuất siêu trong 8 tháng đầu năm lên gần 2,87 tỷ USD, cao hơn so với con số ước tính của Tổng cục Thống kê là xuất siêu 2,54 tỷ USD.

Xét riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong tháng 8 kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt hơn 11,23 tỷ USD, tăng 9,0% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng đạt hơn 78,97 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của khối DN FDI trong tháng 8 đạt 9,33 tỷ USD, tăng 10,1% so với tháng trước; tính chung 8 tháng đạt gần 64,97 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ.

Theo đó, khối DN FDI tiếp tục xuất siêu tới 1,9 tỷ USD trong tháng 8; tính chung 8 tháng đầu năm khối này xuất siêu tới hơn 14 tỷ USD. Điều đó cũng có nghĩa khu vực kinh tế trong nước nhập siêu tới 11.13 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm.

Với bức tranh thương mại tháng 8 và 8 tháng đầu năm như vậy, xuất khẩu nhiều khả năng không đạt mục tiêu tăng trưởng 10% (tương đương kim ngạch 181,5 tỷ USD) mà Bộ Công thương đã đề ra, cho dù mục tiêu kiểm soát nhập siêu ở mức 5% kim ngạch xuất khẩu thậm chí còn vượt khi nền kinh tế vẫn duy trì trạng thái xuất siêu trong suốt 2/3 thời gian của năm.