Tổng cục Thuế:

Yêu cầu Grab thận trọng khi phát ngôn và đề cao trách nhiệm xã hội đối với người lao động


Tổng cục Thuế yêu cầu Công ty TNHH Grab thận trọng trong phát ngôn khi đưa ra lời giải thích với công luận và lái xe về việc điều chỉnh tăng cơ cấu giá là do tác động của Nghị định số 126/2020/CP-NĐ, tránh tạo dư luận xã hội hiểu không đúng về pháp luật của Nhà nước trong việc ban hành chính sách thuế. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Công ty TNHH Grab cần đề cao trách nhiệm xã hội đối với người lao động, tài xế lái xe tại Việt Nam để góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước những những phát ngôn của Grab với báo chí giải thích về việc tăng giá cước và tăng khấu trừ thuế với lái xe từ hoạt động kinh doanh do tác động của Nghị định số 126/2020/CP-NĐ, ngày 9/12 Tổng cục Thuế đã có buổi làm việc với Grab để làm rõ vấn đề doanh nghiệp này tăng giá cước.

Tuy  nhiên, tại buổi làm việc, doanh nghiệp này chưa cung cấp đầy đủ thông tin về việc tăng giá và tăng mức khấu trừ thuế đối với lái xe là do ảnh hưởng của Nghị định số 126/2020/CP-NĐ.

Ngày 11/12, Tổng cục Thuế tiếp tục có văn bản gửi Công ty TNHH Grab liên quan đến những phát ngôn của doanh nghiệp này với báo chí giải thích về việc tăng giá cước và tăng khấu trừ thuế với lái xe từ hoạt động kinh doanh do tác động của Nghị định số 126/2020/CP-NĐ.

Tại văn bản gửi Công ty TNHH Grab, Tổng cục Thuế khẳng định quan điểm của Chính phủ khi ban hành Nghị định số 126/2020/CP-NĐ nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm của tổ chức trong mô hình tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân.

Cụ thể là tại điểm c, khoản 5, Điều 7 Nghị định số 126/2020/CP-NĐ quy định rõ: Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân thì cá nhân không trực tiếp khai thuế. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế, quản lý thuế của tổ chức mà không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh, đồng thời khai thay và nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hợp tác kinh doanh.

Đối với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 5, Điều 51 của Luật Quản lý thuế, mà cá nhân có ngành nghề đang hoạt động cùng với ngành nghề hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức, thì tổ chức và cá nhân tự thực hiện khai thuế tương ứng với kết quả thực tế hợp tác kinh doanh theo quy định.

Đồng thời, công văn của Tổng cục Thuế cũng nêu rõ, theo quy định mới tại Nghị định số 126/2020/CP-NĐ không làm tăng nghĩa vụ thuế của cá nhân tài xế. Tài xế chỉ chịu thuế thu nhập cá nhân 1,5% nếu doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, do đó không làm tăng giá cước vận tải.

Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Công ty TNHH Grab thận trọng trong phát ngôn khi đưa ra lời giải thích với công luận và lái xe về việc điều chỉnh tăng cơ cấu giá là do tác động của Nghị định số 126/2020/CP-NĐ, tránh tạo dư luận xã hội hiểu không đúng về pháp luật của Nhà nước về chính sách thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Công ty TNHH Grab cần đề cao trách nhiệm xã hội đối với người lao động, tài xế lái xe tại Việt Nam để góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.