10 tháng, doanh thu phí bảo hiểm ước đạt trên 84.000 tỷ đồng

PV.

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2017, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 84.186 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ 10 tháng ước đạt 33.006 tỷ đồng, tăng 8,99% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ 10 tháng ước đạt 33.006 tỷ đồng, tăng 8,99% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ 10 tháng ước đạt 33.006 tỷ đồng, tăng 8,99% so với cùng kỳ năm trước; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 51.180 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 236.108 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, 10 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 23.904 tỷ đồng; trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chi trả ước đạt 11.844 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả ước đạt 12.060 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cơ bản đảm bảo được khả năng thanh toán theo quy định.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, trong thời gian tới, công tác quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm tiếp tục được tăng cường, kết hợp giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ; đẩy mạnh đối thoại, trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm nhằm tạo môi trường hoạt động kinh doanh lành mạnh, minh bạch hơn cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như: Hoàn thiện Dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ - CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm phát triển các sản phẩm bảo hiểm theo hướng đa dạng, dễ dàng tách riêng thành những sản phẩm đơn giản hoặc tích hợp thành các sản phẩm toàn diện… nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển sản phẩm và dịch vụ ưu việt hơn.

Được biết, năm 2017, thị trường bảo hiểm nhân thọ đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt hơn 62.294 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm trước; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc là 40.087 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm trước.