11,4 triệu cổ phiếu VINATABA niêm yết trên HNX

PV.

Ngày 26/4/2017, Công ty cổ phần (CTCP) Thương mại và Đầu tư VINATABA đã chính thức niêm yết 11,4 triệu cổ phiếu VTJ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA đã chính thức niêm yết 11,4 triệu cổ phiếu VTJ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA đã chính thức niêm yết 11,4 triệu cổ phiếu VTJ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, tổng giá trị đăng ký niêm yết VTJ trên HNX đạt 114 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.000 đồng/cổ phiếu.

VTJ được thành lập năm 2007. Với định hướng đa dạng ngành nghề hoạt động, VTJ đã đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất cây đầu lọc nhưng do gặp nhiều khó khăn từ sản lượng cung cấp nguyên liệu đầu vào nên đến năm 2013, Công ty đã chấm dứt hoạt động của phân xưởng này.

Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của VTJ tập trung vào phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại, trong đó chú trọng việc tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá bao sản xuất nội địa. Công ty phân phối sản phẩm tại cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, trong đó thị trường chính của công ty là khu vực miền Nam với các nhãn hiệu thuốc lá quen thuộc như Thăng Long, Thủ Đô, Select Vinataba…

Doanh thu từ hoạt động thương mại luôn chiếm ưu thế trong cơ cấu doanh thu của công ty qua các năm, đặc biệt từ năm 2015 đến nay, doanh thu từ lĩnh vực này chiếm trên 97% cơ cấu doanh thu. Bên cạnh đó, VTJ cũng tích cực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ...

Kết quả kinh doanh năm 2014 – 2016

                 Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

% tăng giảm

Năm 2016

Vốn CSH

110,8

121,8

9,92%

129,7

Doanh thu thuần

28,7

344,8

1.100,18%

1.000

Lợi nhuận sau thuế

1,5

10,9

632,82%

14,8

Tỷ lệ cổ tức (%)

-

5,5

-

7,5

                       Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và 2016

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của VTJ năm 2017:

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

1.082

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

15,8

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

1,46

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

13,91

Cổ tức (%)

-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016

Cổ phiếu VTJ được đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 29/12/2014. Việc doanh nghiệp chuyển cổ phiếu VTJ từ đăng ký giao dịch trên UCPoM lên niêm yết trên HNX đánh dấu một bước phát triển mới của doanh nghiệp, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo VTJ muốn nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh, nâng cao tính minh bạch của doanh nghiệp sau thời gian tập dượt trên UPCoM.