7 tháng: Ngành Thuế thu ngân sách đạt 634.519 tỷ đồng

Theo TM/tapchithue.com.vn

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ tháng 7 của Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 7 tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành Thuế thực hiện ước đạt 103.000 tỷ đồng, bằng 9,6% dự toán, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Luỹ kế 7 tháng đầu năm, ngành thuế thu NSNN được 634.519 tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Trong đó thu từ dầu thô ước đạt 34.853 tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán, tăng 32,4%; thu nội địa ước đạt 599.667 tỷ đồng, bằng 58% dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ; số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 482.853 tỷ đồng, bằng 55,6% dự toán, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong số 17 khoản thu, sắc thuế do ngành thuế thực hiện, có 9 khoản đạt khá so với dự toán (trên 58%), trong đó một số khoản thu lớn như: thuế TNCN 61,8%; tiền sử dụng đất 82,9%; thu tiền thuê đất 78,1%; thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước 99,2%...
Có 13 khoản thu có mức tăng trưởng so với cùng kỳ là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 9%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 4%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 17,1%; thuế thu nhập cá nhân tăng 19,7%; lệ phí trước bạ tăng 23,6%; tiền thuê đất tăng 22,6%; tiền SD đất tăng 19%...
Với kết quả này, số thu ngân sách trung ương luỹ kế 7 tháng năm 2018 ước đạt 272.500 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 362.019 tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.
Đạt được kết quả này, theo Tổng cục Thuế, ngay sau hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đề ra các giải pháp, biện pháp chỉ đạo toàn ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế những tháng cuối năm và cả năm 2018.
Theo đó, cùng với việc rà soát để bổ sung vào diện quản lý thuế kịp thời các trường hợp doanh nghiệp đăng ký mới, qua 7 tháng, toàn ngành thuế đã thực hiện 41.397 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 46,4% kế hoạch với tổng số thuế tăng thu là 7.471,05 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 696,82 tỷ đồng; giảm lỗ 11.810,39 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 3.436,25 tỷ đồng, đạt 45,99% số thuế tăng thu.
Cũng bằng việc theo dõi chặt chẽ tình hình quản lý nợ để thực hiện cưỡng chế và đôn đốc thu hồi nợ thuế kịp thời, lũy kế đến 31/7/2018, cơ quan thuế đã thu được 21.094 tỷ đồng, bằng 50,6% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017.