2,948 tỷ USD "đổ" vào Việt Nam qua góp vốn, mua cổ phần

PV.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung từ 1/7/2015 đến nay đã có 3.141 doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn là 2,948 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Tính từ 1/7/2015 đến ngày 20/7/2016, đã có 1.709 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần với tỷ lệ góp vốn lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện với tổng giá trị vốn góp là 1,894 tỷ USD.

Trong đó, tính riêng trong 7 tháng năm 2016 có 1.284 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp là 1,512 tỷ USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 33 doanh nghiệp, tổng giá trị vốn góp 350,1 triệu USD, chiếm 23,1% tổng giá trị vốn góp.

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ có tổng hợp đứng thứ 2 với 57 dự án, tổng giá trị vốn góp 318,9 triệu USD, chiếm 21% tổng số vốn góp. Lĩnh vực bán buôn 197 dự án và tổng giá trị vốn góp là 77,3 triệu USD, chiếm 5,1% tổng số vốn góp. Tiếp theo là các lĩnh vực vận tải hành khách hàng không, sản xuất sản phẩm từ plastic và các lĩnh vực khác.

Trong 7 tháng năm 2016, đã có 65 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần.

Trong đó, Singapore dẫn đầu với 107 dự án, tổng giá trị vốn góp 488,4 triệu USD, chiếm 32,3% tổng số vốn góp. Hàn Quốc đứng hai với 331 dự án, tổng giá trị vốn góp 231 triệu USD, chiếm 15,2% tổng số vốn góp. Tiếp theo là các nhà đầu tư của Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc với tổng số vốn góp lần lượt là 157 triệu USD, 130,8 triệu USD và 65,8 triệu USD….

Bên cạnh hình thức góp vốn, mua cổ phần với tỷ lệ góp vốn lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, từ ngày 1/7/2015 đến nay, cả nước đã có 1.432 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài nhỏ hơn 50% với tổng giá trị vốn góp là 1,054 tỷ USD.

Như vậy, tính chung từ ngày 1/7/2015 đến nay, đã có 3.141 doanh nghiệp tại Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn là 2,948 tỷ USD.